Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
ITER 
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Výhody
grafický prvek ITER
grafický prvek Spolupráce
grafický prvek Umístění
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Přehled

Energie – zajištění bezpe?ných zdrojů pro budoucnost

Jedním z hlavních úkolů pro Evropu a svět je zajištění budoucích zdrojů energie. Dnešní spole?nost je závislá na dostate?ných a spolehlivých dodávkách energie. Ale naše hlavní paliva - ropa a plyn - se pomalu vy?erpávají, jsou stále dražší a kromě toho jsou také zdrojem emisí skleníkových plynů, což je hlavní pří?ina globálního oteplování.

Spotřeba energie ve světě se v dalších 50 letech možná i zdvojnásobí s tím, jak budou lidé v rozvojových zemích bohatnout. Kde však najít ?istou a bezpe?nou energii, kterou budou příští generace na celém světě potřebovat? Dobře vyvážená směs energií v?etně obnovitelných technologií (jako je například větrná energie) bude pro budoucí potřeby nezbytná, ale kromě toho potřebujeme vyvinout nové zdroje energie, které budou schopny dodávat velké množství energie nepřetržitě a dlouhodobě, aniž by zatěžovaly životní prostředí.

Fúze: Mezinárodní řešení problému energie

Energie z jaderné fúze má potenciál poskytnout dlouhodobě udržitelné řešení problému energie pro Evropu i ostatní svět. Vědci stojí před dalším krokem vedoucím k využití tohoto potenciálu, a tím je mezinárodní spolupráce na experimentálním zařízení pro jadernou fúzi, nazvaném ITER. ITER bude největším vědeckým projektem pro výzkum v oblasti energií na světě a bude vystavěn v Evropě.

Fúze je proces, který dodává energii Slunci - veškerý život na Zemi je umožněn právě díky energii z fúze. Na rozdíl od jaderného štěpení, kdy se uvolňuje energie při rozbíjení velmi těžkých atomů, při fúzi vzniká energie jako výsledek slou?ení dvou lehkých atomů, například vodíku, vytvářejících atom helia. Uvnitř Slunce se vodík sráží a slu?uje za extrémně vysokých teplot (kolem 15 miliónů ºC) a obrovských gravita?ních tlaků. Každou vteřinu fúzuje na helium 600 miliónů tun vodíku.

Na Zemi bude fúze probíhat v menším měřítku než na Slunci! Ovšem menší měřítko také znamená, že dosahované teploty musí být ještě vyšší (asi desetkrát!), aby se fúze mohla stát užite?ným zdrojem energie. Tento velký a obtížný úkol řeší vědci a inženýři z celého světa.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvek