Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Medzinárodná vedecká spolupráca
grafický prvok Home
grafický prvok Prehľad
grafický prvok Zdravotná starostlivosť
grafický prvok Bezpe?ná potrava
grafický prvok Životné prostredie
grafický prvok Budúce Akcie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Budúce Akcie

Podeliť sa o ovocie európskej spolupráce so svetom

Spolupráca je tmelom, ktorý drží Európsku úniu pokope. Moderný európsky ideál je o spolo?nej práci na dosiahnutie nášho vzájomného a spolo?ného dobra. Toto je zvlášť významné vo vedeckej sfére, kde je medzinárodná spolupráca (INCO) pre trvalo udržateľný rozvoj už dlho ústredným politickým cieľom. INCO prináša obrovské výhody pre Európu, ale i vonkajší svet. Vedomosti sa využívaním nevy?erpajú, ale narastajú. Delenie sa o nich umožňuje situáciu ke? každá strana vyhráva.

V rámci uznania bola medzinárodná dimenzia za?lenená do každej témy nadchádzajúceho Siedmeho rámcového programu (FP7), ktorý umožňuje krajinám tretieho sveta zú?astniť sa na jeho dianiach.

Viac informácií

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o prístupe EÚ k medzinárodnej vedeckej spolupráci, zahŕňajúcej zoznam krajín a regiónov, navštívte prosím: ec.europa.eu/research/inco

Ďalšie informácie získate:
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre výskum

e-mail: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informa?ná a komunika?ná jednotka
Fax: +32 2 295 82 20
B-1049 Brusel

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvok