Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Internationale wetenschappelijke samenwerking
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Gezondheidszorg
grafisch element Voedselveiligheid
grafisch element Milieu
grafisch element Toekomstige acties
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Milieu

In harmonie met de natuur

De mens, die momenteel zowat de hele planeet bewoont en een zeer complexe levensstijl heeft aangenomen, is zonder twijfel het meest succesvolle wezen dat ooit op Aarde leefde. Zo beschikken we over een ongezien vermogen om de kracht van de natuur te temmen.

Meer macht impliceert echter ook een grotere verantwoordelijkheid. Elke keer dat onze jeugdige ijver ons doet denken dat we boven de natuur staan, brengt de Aarde ons snel weer in herinnering dat we deel uitmaken van haar natuurlijke orde. We mogen natuurlijk blijven genieten van de gulheid van Moeder Natuur, maar we mogen nooit vergeten dat we dit op een duurzame manier moeten doen zodat wijzelf en ook toekomstige generaties nog kunnen overleven en gelukkig zijn.

Samenwerking voor duurzame oplossingen

Onze invloed op de natuur is zo groot dat we overal ter wereld de hand van de mens terugvinden: in de lucht, op het land en in de zee. We zijn afhankelijk van natuurlijke grondstoffen zoals aardolie, waarvan de voorraden eindig zijn en die de atmosfeer vervuilen. Hernieuwbare bronnen zoals bossen, eetbare gewassen en visgronden worden vaak leeggeroofd zodat ze zich niet tijdig kunnen vernieuwen. We moeten deze bronnen beter bewaren en er op een meer doordachte manier gebruik van maken.

Onze creativiteit is het mooiste geschenk dat we ooit gekregen hebben. Dankzij zijn creatieve geest beschikt de mens over een haast onbeperkt aantal mogelijke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. De EU doet dit door het ondersteunen van INCO projecten die de zoektocht naar duurzame alternatieven bevorderen. Deze inspanningen zijn gericht op een beter begrip van bossen, ecosystemen op het land en in kuststreken. We willen de effecten van de menselijke activiteit op deze fragiele systemen inschatten en onderzoeken hoe we deze kunnen inperken. De nadruk ligt steeds vaker op het herstel van het oorspronkelijke evenwicht.

Vissen naar oplossingen

“Er zwemmen nog vele vissen in de zee?, is een traditionele manier om te verwijzen naar overvloed. De EU wenste vurig dat dit nog steeds zo was. Door overbevissing, vervuiling en klimaatsveranderingen kwamen de visvoorraden overal ter wereld onder grote druk. Om die reden promoot de EU duurzame vispraktijken en ondersteunt ze onderzoek naar realistische methoden om de mariene ecosystemen weer in evenwicht te brengen. In navolging van het succesvolle webarchief www.fishbase.org, met maandelijks meer dan 500 000 gebruikers, maakt ook het INCOFISH project zijn onderzoeksresultaten bekend aan het grote publiek. Dit project dat 35 partners in 22 landen verenigt, wil een bijdrage leveren om tegen 2015 de mariene ecosystemen te herstellen, een doelstelling die in 2002 geformuleerd werd op de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg, Zuid-Afrika.

www.incofish.org

Turf

Van het aardoppervlak is 3 % bedekt met turf, gedeeltelijk vergane plantengroei. Ongeveer 7 % hiervan werd gewonnen voor land- en bosbouw, wat een duidelijke weerslag had op het milieu. Het STRAPEAT project dat door de EU ondersteund wordt, wil dit grondig onderzoeken. STRAPEAT formuleerde strategieën voor een beter en duurzamer beheer van de tropische turfgronden, ondersteunde onderzoek in de landen zelf en bood bijstand bij de implementatie van institutionele capaciteit voor het opzetten van strategieën voor “doordacht gebruik?. Zijn opvolger RESTORPEAT coördineert de activiteiten van 14 internationale partners in Europa en Zuidoost-Azië in verband met globale en regionale vraagstukken zoals de koolstofbalans, waterhuishouding, biodiversiteit en armoedebeschrijving in turfgebieden.

www.strapeat.alterra.nl

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element