Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Internationale wetenschappelijke samenwerking
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Gezondheidszorg
grafisch element Voedselveiligheid
grafisch element Milieu
grafisch element Toekomstige acties
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Voedselveiligheid

Zaaien voor een beter leven

Zoals regelmatig terugkerende hongersnoden in landen als Niger en Ethiopië aantonen, is een juiste, gezonde en constante aanvoer van voedsel en drinkbaar water noodzakelijk voor het overleven en algemene welzijn van een bevolking.

Het dieet van de mens bestaat uit meerdere componenten, waaronder (graan)gewassen, producten van dierlijke oorsprong en vis. Voedselveiligheid wordt ondermeer bepaald door de al dan niet verzekerde toegang tot voldoende voedsel en door de beschikbaarheid van betrouwbaar en gezond voedsel. Economische en politieke crisissen vormen evenwel een bedreiging voor de voedselveiligheid, in het bijzonder wanneer de normale voedselketens onder druk staan door een groeiende bevolking, een gewijzigde levensstijl, klimaatsveranderingen (die naast negatieve gevolgen soms ook positieve gevolgen kunnen hebben), ontbossing, woestijnvorming of een snelle verstedelijking. Dit betekent dat elke verstoring of tegenslag catastrofale gevolgen kan hebben.

Moeilijke tijden doorstaan

Onderzoek naar droogte, resistentie tegen ongedierte en abiotische stressbestendigheid kunnen een bijdrage leveren tot de voedselveiligheid bij de meest kwetsbare bevolking in gebieden waar de voedselproductie nauwelijks volstaat. Via internationale samenwerking kunnen wetenschappers gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen extremere weersomstandigheden, en beschermd tegen ongedierte op een manier die duurzamer en milieuvriendelijker is dan via de courante chemische bestrijdingsmiddelen.

INCO kan ook oplossingen formuleren voor ziekten die het vee bedreigen. Denken we maar aan de internationale inspanningen die geleverd worden om meer vat te krijgen op de vogelpest in Azië. Om gekweekte vis veiliger te maken, wordt er ook gezocht naar alternatieven voor de antibiotica in visvoer.

De twee gezichten van El Niño

El Niño is een fenomeen dat zorgt voor een verstoring van de weerpatronen in tropische regio’s in de landen rond de Stille Oceaan. Gevolgen zijn bijvoorbeeld een slechte visvangst in Peru en Chili, en grotere neerslaghoeveelheden in delen van Amerika, met verwoestende overstromingen als gevolg. In het westelijk deel van de Stille Oceaan zien we dan weer droogtes ontstaan, wat onder meer leidde tot dramatische bosbranden in Australië. Maar er zijn ook positieve gevolgen. Zo ontdekte men tijdens het door de EU gefinancierde ELNIÑO project dat El Niño jaren met veel regen buitengewoon gunstige gevolgen hebben voor de groei van planten en dieren in semi-aride ecosystemen. Het project onderzocht hoe de grotere hoeveelheden neerslag gebruikt kunnen worden voor de regeneratie van bomen die traditioneel aanwezig zijn in aangetaste gebieden in Chili en Peru. Onderzoekers hadden namelijk vastgesteld dat El Niño periodes kunnen leiden tot het herstel van bossen, maar dat er grote regionale verschillen zijn.

Graangewassen à la carte

Maïs is een van de belangrijkste voedergewassen in Latijns-Amerika en delen van Afrika. Het mag dan ook niet verwonderen dat maïs in termen van gewicht het meest geteelde graangewas ter wereld is. Door de verzuring van de bodem en het bebouwen van minder rijke landbouwgronden ontstond de behoefte aan manieren om in deze omstandigheden toch maïs te kweken, hoewel dit gewas ondiepe wortels heeft, en een regelmatige neerslag vereist. Maize for Acid Soils is een door de EU ondersteund onderzoek naar teeltmethodes voor maïs in bodems met een verhoogde zuurtegraad in tropische ontwikkelingslanden. Verder zoeken wetenschappers naar verbeterde landbouwmethodes en wordt een groot aantal jonge vorsers opgeleid om de totale impact van het project te verhogen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element