Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Internationale wetenschappelijke samenwerking
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Gezondheidszorg
grafisch element Voedselveiligheid
grafisch element Milieu
grafisch element Toekomstige acties
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Gezondheidszorg

Internationale samenwerking, de beste remedie

Ontelbare pandemieën uit de geschiedenis leerden ons al dat ziekten zich niet beperken tot politieke grenzen. Ten gevolge van de globalisering en het gebruik van moderne technologieën verdwijnen de fysieke grenzen tussen volkeren. Het is goed dat mensen dichter bij elkaar worden gebracht, maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat ook ziekten zich veel sneller kunnen verspreiden.

Dit vereist niet enkel een grotere aandacht door nationale en internationale instanties die instaan voor de volksgezondheid, maar ook grensoverschrijdend onderzoek om zowel nieuwe als bestaande bedreigingen de kop in te drukken. Iedereen die de wereldwijde reacties gevolgd heeft bij het uitbreken van het SARS-virus en de vogelpest, zal onmiddellijk toegeven dat gezamenlijke oplossingen meestal ook de beste oplossingen zijn.

Genezen door samenwerking

De armste landen krijgen vaak te maken met ernstige ziekten die ze niet alleen de baas kunnen. Zo staan de gezondheidsdiensten en sociale zekerheidssystemen in tal van landen in Midden- en Zuid-Afrika zwaar onder druk door het grote aantal zieken met HIV/AIDS, malaria en tuberculose, en met tal van andere, zwaar verwaarloosde infectieziekten.

Hoewel deze landen zelf vele getalenteerde wetenschappers hebben, ontbreekt het hen vaak aan de financiële en wetenschappelijke middelen om aan onderzoek te doen. Europa wil een ‘gezonde wereldburger’ in een gezonde en stabiele wereld zijn, en stimuleert daarom niet alleen de samenwerking tussen Europese wetenschappers en hun tegenhangers in de ontwikkelingslanden, maar ook de uitbouw van infrastructuur in deze landen.

Slaap zacht en veilig

Internationale inspanningen voor de ontwikkeling van speciale muskietennetten die geïmpregneerd werden met een insectendodend middel, zorgden mee voor een daling van het aantal besmettingen met malaria. Later EU-onderzoek heeft echter aangetoond dat ook deze klamboes geen wondermiddel zijn. In Burkina Faso bijvoorbeeld, zijn er zoveel muggen dat je geïnfecteerd kan raken nog voor je de tijd gehad hebt om je muskietennet te installeren. Daarom is er ook een meer holistische benadering nodig waarbij men op zoek gaat naar de oorzaken die leiden tot het grote aantal muggen en waarbij men de gevolgen van de infectie aanpakt.

20 jaar samenwerking

In Europa beschikken we over uitgebreide gezondheidssystemen die zo goed georganiseerd zijn dat we er haast niet meer bij stilstaan. Andere delen van de wereld zijn helaas niet zo gelukkig: hun gezondheidssysteem is vaak ontoereikend. Gedurende de voorbije 20 jaar heeft de EU inspanningen geleverd om deze situatie te verhelpen, door samen met deze landen onderzoek te doen naar de problemen waarmee hun gezondheidssysteem te kampen heeft, en mogelijke oplossingen voor te stellen. Een onafhankelijk panel van deskundigen onderzocht de vooruitgang tijdens de voorbije 20 jaar van 70 INCO-projecten die door de EU ondersteund worden. In hun rapport bevelen ze aan om meer te investeren in dergelijk onderzoek, en om regionale observatoria voor gezondheidssystemen op te zetten.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element