Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Internationale wetenschappelijke samenwerking
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Gezondheidszorg
grafisch element Voedselveiligheid
grafisch element Milieu
grafisch element Toekomstige acties
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Overzicht

Wereldwijde samenwerking

In het verre verleden volstond het denkwerk van individuele filosofen om onze collectieve kennis te verrijken. Inmiddels is de totale hoeveelheid kennis zo groot dat wetenschappers niet zonder internationale samenwerking kunnen. Kennis is niet alleen universeel, ook het onderzoek om bijkomende kennis te verwerven, is steeds meer internationaal georganiseerd.

De Europese Unie hecht daarom veel belang aan internationale wetenschappelijke samenwerking, aangeduid met de Engelse afkorting INCO (international scientific co-operation). INCO zorgde voor samenwerkingsverbanden met 148 landen in de volgende regio’s: Afrika, de Caraïben, de landen rond de Stille Oceaan, Azië, Latijns-Amerika, het Middellandse-Zeegebied, de Westelijke Balkan, Oost-Europa en Centraal-Azië.

Tussen 1983 en 2003 namen meer dan 8 000 onderzoeksteams met samen ruim 40 000 onderzoekers uit zowel EU- als niet EU-landen deel aan meer dan 3 000 gezamenlijke projecten.

Een beter Europa in een betere wereld

De EU streeft naar samenwerking in het belang van iedereen. Ook in de wetenschappelijke wereld kan men door samenwerking betere resultaten behalen, en INCO kan hierbij een grote rol spelen.

De EU wil in de eerste plaats de concurrentiekracht van Europa verbeteren en de levenskwaliteit van alle burgers verhogen. De Unie is zich immers ten volle bewust van het feit dat we allemaal samen in één grote wereld leven. INCO is een krachtig instrument bij het zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen waarvoor regionale oplossingen nodig zijn, zoals onderzoek naar infectieziekten en klimaatsveranderingen.

Ook kan INCO het potentieel in ontwikkelingslanden helpen uitbouwen zodat deze landen dergelijke uitdagingen met hun eigen middelen kunnen aangaan. Op die manier zorgt INCO voor een gezamenlijke bijdrage tot het realiseren van de Millenniumdoelstellingen.

Om tot succes te leiden, moet internationale wetenschappelijke samenwerking ook gekoppeld worden aan andere beleidsdomeinen, bijvoorbeeld externe betrekkingen.

Water voor iedereen

Zonder water kunnen we niet overleven en is er geen ontwikkeling en welzijn mogelijk. Mensen hebben behoefte aan schoon en veilig drinkwater, en installaties voor waterzuivering. Het ambitieuze Waterinitiatief van de EU (EUWI) is een geïntegreerde benadering voor waterbeheer die streeft naar een constructief engagement van alle betrokkenen, en is tevens een katalysator voor toekomstige acties.

De EU ondersteunt tal van collectieve onderzoeksprojecten met betrekking tot watervoorziening. Momenteel wordt er gewerkt aan een internationaal overzicht van zowat 50 geïntegreerde projecten met betrekking tot watervoorraden. Uit dit overzicht kunnen er lessen worden getrokken voor de toekomst. Het Women, Well-being, Work, Waste and sanitation project (4W’s-project) is hier een mooi voorbeeld van. In dit project gaat men op zoek naar alternatieve strategieën voor milieuhygiëne en afvalbeheer in de voorsteden van de kustgebieden in Zuid-Azië.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element