BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
Drapeau européen    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het onderzoek aan de frontlijn

  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder

 

 

In onze herinnering moeten wij niet alleen bewaren wie ons zijn voorgegaan, maar ook wat zij ons hebben nagelaten. Deze plicht heeft betrekking op de langzaam opgebouwde sporen van beschavingen die opeenvolgende generaties in staat stellen in een gemeenschappelijke culturele identiteit te wortelen. Europa heeft het voorrecht op dit gebied een van de rijkste en meest gediversifieerde ankerpunten ter wereld te zijn. Bezaaid met indrukwekkende overblijfselen of bescheiden sporen uit het verleden, getuigen zijn landschappen en steden van eeuwen doortrokken van geloofsovertuigingen, levens- en bestuurswijzen, gedeelde en naast elkaar bestaande waarden.
Verontreiniging, veroudering, natuurrampen - maar ook verwaarlozing - vormen een voortdurende bedreiging voor deze culturele overblijfselen, die niet alleen uit esthetische en historische overwegingen worden beschermd. De instandhouding van het erfgoed is immers ook een belangrijke bron van economische activiteit en werkgelegenheid geworden. En omdat er een zeer geavanceerde knowhow voor nodig is, komt er ook onderzoek aan te pas.
Met de steun van de Europese Unie lopen er in Europa sinds enkele jaren op vier grote gebieden projecten die op een wetenschappelijke en technologische benadering zijn gestoeld. Op het gebied van preventie gaat het om de beoordeling van aan monumenten, kunstwerken en kunstvoorwerpen aangerichte schade, die soms nauwelijks zichtbaar, maar daarom niet minder reëel is. Op het gebied van instandhouding worden innoverende en betrouwbare technieken ontwikkeld die nodig zijn voor de bescherming van het erfgoed in al haar aspecten (structuur, materialen, weerbestendigheid, klimatologisch onderzoek van binnenruimten, enzovoort). Ten derde wordt er grondig onderzoek verricht naar de conservatie, de presentatie en het beheer van collecties. Dit is nodig om de nieuwe problemen het hoofd te bieden die uit de voortdurende toename van het cultuurhistorisch toerisme voortvloeien. In Europa, dat zo rijk is aan historische steden, buigen onderzoekers zich tenslotte ook over de complexe wisselwerking tussen de stadsomgeving en het erfgoed dat er zich bevindt.

 
  Inhoudsopgave Verder
  Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top