BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
Drapeau européen    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Concrete vorderingen

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave

Ons collectieve geheugen is - symbolisch maar ook zichtbaar - opgeslagen in de hoogstaande of bescheiden getuigenissen van de beschavingen die Europa hebben gemaakt tot wat het is. Door dit kwetsbare geheugen wordt de Europese identiteit geschraagd. Om deze uiteenlopende werken in stand te houden en te restaureren en in de best mogelijke omstandigheden voor het publiek open te stellen, volstaat het niet ze aan bedachtzame beheerders toe te vertrouwen. Er moeten ook wetenschappers worden ingeschakeld, multidisciplinaire teams worden gevormd, want op deze zeer specifieke gebieden bestaat er een grote behoefte aan de kennis van klimatologen, biologen, chemici, fysici, enzovoort. Technologieën moeten worden ontwikkeld om hun instrumentarium aan deze kwetsbare microkosmossen aan te passen. Zij die verantwoordelijk zijn voor het erfgoed, moeten weten hoe ze het kunnen valoriseren zonder dat het daar schade van ondervindt.
Deze aanpak van vrij recente datum is niet alleen uit cultureel oogpunt belangrijk. Er zijn ook niet te verwaarlozen sociaal-economische voordelen aan verbonden. Veel Europese middelgrote en kleine bedrijven worden erdoor in staat gesteld een technologische knowhow te exporteren waarvoor in de hele wereld bijzonder veel interesse bestaat. Deze aanpak opent nieuwe afzetmarkten voor bedrijven die geavanceerde technologieën ontwikkelen, zorgt voor een opleving van de beroepen in de restauratiesector en verbetert de vooruitzichten op het gebied van cultuurhistorisch toerisme en werkgelegenheid.
Met de steun van de Europese Unie voldoet de bescherming van het Europese erfgoed aan een belangrijke maatschappelijke verplichting. De bescherming van dit andere gezicht van het milieu is niet alleen een waarborg voor levenskwaliteit. Het is ook een bijdrage aan de dynamiek van de Europese culturele verscheidenheid, die soms wordt bedreigd door wat men de "globale cultuur" noemt, maar wat men misschien beter de "mercantiele cultuur" zou noemen.

Wilt u hierover nog meer
weten ?


Europese Commissie
Directoraat-Generaal Onderzoek
E-mail : Research DG contacts

Eenheid Communicatie :
Fax : +32-2-295 82 20
200, rue de la Loi
B- 1049 Bruxelles

Internetsite: http://ec.europa.eu/research/


 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave
  Graphic element Zoekfunctie Top