BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
Drapeau européen    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Erfgoed verloren zonder beheer

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe acties

Alle in deze brochure voorgestelde projecten (conserveringsmethoden, innoverend restauratiegereedschap, inrichting van de ruimte, behandeling van materialen, enzovoort) zijn belangrijke instrumenten voor de beheerders, conservators, bibliothecarissen, verantwoordelijken voor beleid en cultuur, kortom allen die zich beroepshalve op de een of andere manier bezighouden met een van de aspecten van het culturele erfgoed.
Andere Europese projecten zijn meer gericht op de analyse van specifieke "beheer"-problemen. Het doel ervan is echte beleidsondersteunende instrumenten aan te bieden waar de verschillende actoren een beroep op kunnen doen wanneer zij zich bijvoorbeeld vragen stellen over de - soms onschatbare - "waarde" van het erfgoed dat zij beheren, het soort schade dat dreigt, de wijze waarop die schade kan worden voorkomen, de kosten van onderhoud en - op langere termijn - van restauratie…

Erfgoed verloren zonder beheer

Graphic elementDe feiten

Feiten? Veeleer vragen! Hoe kan men een gemeenschappelijk erfgoed tegelijkertijd beschermen en voor het publiek openstellen? Hoe kan men historische gebouwen, kunstwerken, culturele voorwerpen aan belangstellenden tonen, zonder dat de bezoekers teleurgesteld zijn en zonder dat de getoonde voorwerpen worden beschadigd? Tot op welke hoogte kunnen de beheerders van het culturele erfgoed hun vaak te beperkte budget opvijzelen (door concerten te organiseren, zalen te verhuren, "afgeleide producten" te verkopen, het aantal bezoekers niet te beperken enzovoort) zonder de plaatsen en verzamelingen die zij moeten beschermen te schaden? Hoe moet men te werk gaan om de beste conservatie-, presentatie- en restauratiewijzen te kiezen? Wat moet men doen als men bij de aanleg van een tunnel of een ondergrondse parkeergarage in een stadscentrum een archeologische vondst doet? Het Europese onderzoek helpt antwoorden te vinden op al deze vragen, waarmee de beheerders van het erfgoed en de plaatselijke autoriteiten meer en meer worden geconfronteerd.

Erfgoed verloren zonder beheer

Rust in Altamira
De grot van Altamira (Spanje), een van de kostbaarste overblijfselen van de paleolithische kunst, is zeer gevoelig voor "menselijke verontreiniging". Door een systeem waarbij, afhankelijk van de weersomstandigheden, elke dag nauwkeurig wordt bepaald hoeveel bezoekers mogen worden toegelaten, wordt schade nu zoveel mogelijk beperkt. Deze preventieve maatregel is het resultaat van een project van Europese geologen, geochemici en microbiologen die met de beheerders van deze locaties vier prehistorische vindplaatsen in Spanje en Italië hebben bestudeerd. Hun onderzoek was toegespitst op de impact van bezoekers, de verlichting (die de grœi en ontwikkeling van micro-organismen in de hand werkt), de effecten van temperatuur en luchtdruk. In de loop van dit project werd bovendien een nieuwe bacterie ontdekt die voor de bereiding van een antibioticum zal worden gebruikt. Leuk detail: het antibioticum krijgt de naam Altamirina.

De rekening voor onverschilligheid
In het kader van het Reach-project, waarbij universiteiten, beheerders van erfgoed en Britse, Zweedse, Noorse, Tsjechische en Portugese bedrijven samenwerken, worden zes locaties bestudeerd. Het gaat om zes casestudies - zoals bijvoorbeeld een historisch gebouw, zoals het hiëronymietenklooster te Lissabon, of een volledig stadscomplex zoals het centrum van Praag. Het uiteindelijke doel van deze studies is een algemeen beslissingsondersteunend softwarepakket te ontwikkelen waarin alle "kosten-baten"-aspecten opgenomen zijn en dat in alle mogelijke scenario's kan worden gebruikt om een optimale strategie voor het erfgoed uit te stippelen. Want al bij al komt "niet-beheer" ons duur te staan…

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top