BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
Drapeau européen    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Materialen onder de loep

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Materialen onder de loepVoor specifieke beschadigingen zijn specifieke oplossingen nodig. Metalen, natuursteen en marmer, baksteen en mortel, hout en pigmenten worden niet op dezelfde wijze aangetast. Sommige bacteriën zijn gek op de oliehoudende bindmiddelen van oude verf, bepaalde insecten doen zich te goed aan manuscripten, vochtige muren trekken een grote variatie aan schimmels aan.
Deze schade wordt zowel aan de meesterwerken van ons erfgoed aangericht als aan eenvoudigere voorwerpen, getuigenissen van het leven van alledag van onze voorouders, producten van volkskunst en volkse tradities. De alsmaar grondiger kennis van de structuren van materialen op microscopische en moleculaire schaal - een terrein waar wetenschap en technologie met reuzenschreden vooruitgaan - opent nieuwe perspectieven voor de bescherming en de instandhouding van deze getuigenissen van het verleden.

 

Graphic elementDe acties

Materialen onder de loepDe teams van in materialen gespecialiseerde chemici, biochemici en biologen die hun kennis ten dienste van het erfgoed stellen, werken zeer nauw samen met andere specialisten - conservators, kunsthistorici, museumbeheerders, verzamelaars, enzovoort. Dankzij de analyse van stalen in labo's, weerstandstests in situ, studies van de structuur van gebouwen, verbeterde oppervlaktebehandelingsmethoden, enzovoort zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt.
Bij deze onderzoeksprojecten zijn heel vaak gespecialiseerde middelgrote en kleine ondernemingen betrokken. Hun kennis van een bepaald materiaal stelt hun in staat geavanceerde oplossingen aan te brengen die zijn afgeleid van oplossingen die zij voor andere toepassingen ontwikkelen. De technologieoverdracht van het bedrijfsleven naar het erfgoed, en omgekeerd, is vaak vanzelfsprekend.

Baksteenarchitectuur: als de voegen het begeven
De baksteenarchitectuur, waarmee de inwoners van veel Europese landen zo vertrouwd zijn, is ziek. De voegen van cementmortel hebben vooral te lijden van de toenemende verontreiniging in de steden. In het kader van verschillende transnationale projecten werden de aard en de samenstelling van Romeins cement bestudeerd om te kunnen overgaan tot restauraties die meer rekening houden met de oorspronkelijke toestand en die duurzamer zijn dan de huidige.
In het kader van een ander onderzoekspartnerschap is een nieuwe oppervlaktebehandeling voor het waterdicht maken van mortel ontwikkeld, waarbij silicone en biociden worden gebruikt.

Materialen onder de loep

De microscoop speelt ook mee
Wat hebben de Romaanse necropolis van Carmona (Andalusië), het kasteel van Herberstein (Oostenrijk) en de Sint-Maartenskerk van Greene (Duitsland) gemeen? Al deze monumenten bevatten door vocht aangetaste fresco's waarmee diverse micro-organismen zich voeden. Europese wetenschappers en middelgrote en kleine bedrijven hebben de handen in elkaar geslagen om deze micro-organismen te identificeren. Zij hebben daartoe door middel van een "niet-invasieve" technologie minuscule verfstalen genomen, die zij vervolgens met verschillende methoden hebben behandeld om het beste middel - niet alleen voor de fresco's maar ook voor de gezondheid van de restaurateurs - te kunnen selecteren.

Parasieten verstikken
Om geen beroep meer te hoeven doen op pesticiden, die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van de mens, zijn Europese onderzoekers op het idee gekomen zuurstof te onttrekken aan de lucht die een kunstwerk of een kostbaar document omgeeft. De belagers (insecten, eieren, larven, poppen) overleven dit niet. Dit project heeft een concreet resultaat opgeleverd: Veloxy, een apparaat waarin de te behandelen voorwerpen worden geplaatst en dat zijn degelijkheid al bewezen heeft bij de behandeling van meubels en boeken. Dankzij de elkaar aanvullende ervaring van twee Italiaanse MKB's, drie onderzoeksinstellingen (Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk) en het Nationaal Historisch Museum van Stockholm is dit project een succes geworden.

Materialen onder de loep

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top