BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Concrete vorderingen

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
Concrete vorderingenEuropa is pluralistisch. De Europeanen wonen in uiteenlopende leef- en klimaatomstandigheden, hebben hun eigen sociaal-culturele gewoontes - vooral wanneer het om voeding gaat - en vormen een gevarieerd genetisch patroon. Deze diversiteit is van groot belang voor onderzoekers, die op grote schaal epidemiologisch onderzoek kunnen doen, de gezondheidstoestand van sterk uiteenlopende bevolkingsgroepen kunnen vergelijken en de ontwikkeling van ziekten kunnen bestuderen zodat ze deze beter kunnen voorkomen en behandelen.
De Europese dimensie van onderzoek, die zorgt voor de essentiële "kritische massa", is gebaseerd op het creëren van netwerken van laboratoria, de uitwisseling van ervaring en de vergelijking van klinische methoden. Deze aanpak, die in veel door de EU gesteunde projecten wordt gevolgd, wordt gehanteerd bij de bestrijding van de belangrijkste doodsoorzaken (kanker en hart- en vaatziekten) en erfelijke en recent optredende ziekten (aids en Creutzfeldt-Jacob) en ook bij de ontwikkeling van nieuwe vaccins en geneesmiddelen. Hij wordt ook gevolgd bij vraagstukken in verband met de volksgezondheid en ethiek (preventie, kwaliteit van de zorg, arbeidsgeneeskunde, palliatieve zorg enz) die voor Europa als geheel van belang zijn.

Wilt u hierover nog meer weten?

Europese Commissie
DG Onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Afdeling Communicatie
Fax: +32-2-295 82 20
rue de la Loi 200 / Wetstraat 200
1049 Bruxelles/ Brussel

Belgique/België

Internet Site: http://ec.europa.eu/research/


 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
  Graphic element Zoekfunctie Top