BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Heel jong en heel oud

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Heel jong en heel oudHet is terecht dat er veel onderzoek wordt gedaan naar veel voorkomende ziekten waar miljoenen mensen aan lijden, maar minder frequente ziekten waar bijzonder kwetsbare mensen in onze maatschappij aan lijden, mogen niet worden vergeten. Elk jaar sterft er in Europa ongeveer een half miljoen pasgeboren baby's aan wiegendood, waardoor er een tragisch einde komt aan een net begonnen leven en diepbedroefde ouders in rouw worden gedompeld.
Aan het andere eind van het leeftijdsspectrum krijgt ongeveer vijf procent van de bevolking rond de leeftijd van 65 jaar de ziekte van Alzheimer, zodat ze zelfs hun naaste familie niet meer herkennen en 24 uur per dag zorg nodig hebben. De ziekte komt vaker voor onder heel oude mensen: bijna een kwart van de mensen boven de 80 jaar lijdt eraan. Naarmate het percentage ouderen onder de Europese bevolking blijft stijgen, zullen de maatschappelijke effecten van dergelijke leeftijdgebonden ziekten toenemen.


Graphic elementDe acties

Heel jong en heel oudEuropa beseft welke gevolgen ziekten voor de mens hebben en coördineert projecten die bedoeld zijn om het lijden te beperken en de kwaliteit van het bestaan te verbeteren. Uit recent onderzoek is gebleken dat het aantal sterfgevallen door wiegendood met wel de helft daalt als baby's op hun rug in bed worden gelegd. De resultaten van verschillende onderzoeken in 15 centra in 12 Europese landen worden nu gecombineerd om naar andere risicofactoren te zoeken. Deze informatie moet ertoe bijdragen dat het aantal sterfgevallen nog verder daalt.
Er loopt ook een groot project om aan de hand van onderzoek naar de spreiding van het aantal gevallen van de ziekte van Alzheimer in verschillende Europese landen te zoeken naar risicofactoren voor deze ziekte. Statistici en artsen volgen 43.000 mensen uit verschillende EU-landen gedurende verschillende jaren en hopen dat er bij een analyse van de enorme massa gegevens patronen zichtbaar worden.

Wiegendood - zoeken naar risicofactoren
Uit Europees onderzoek is gebleken dat baby's die op hun buik slapen, blootstaan aan een belangrijke risicofactor voor wiegendood. Er wordt nu gezocht naar andere omgevingsfactoren die belangrijk kunnen zijn, zoals het geboortegewicht van de baby en het feit of de ouders al dan niet roken. Andere onderzoekers proberen te bepalen of er ook erfelijk bepaalde risicofactoren zijn.

Heel jong en heel oud

De kwaliteit van het bestaan voor ouderen
Er is een Europees project om te onderzoeken of een nieuwe klasse geneesmiddelen, die histamine-receptoren in de hersenen blokkeren, kan worden gebruikt om de kwaliteit van het bestaan voor patiënten met de ziekte van Alzheimer te verbeteren.
Maar wat gebeurt er met de hersenen naarmate we ouder worden? Een ander EU-project gebruikt de meest recente beeldtechnologie om inzicht te krijgen in de veranderingen die we ondergaan. De technieken moeten zorgen voor meer kennis omtrent hersenziekten en dementie en bruikbaar zijn voor de inschatting van de waarde van nieuwe behandelingen.

Heel jong en heel oud

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top