BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Besmettelijke ziekten

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Aids en tuberculose behoren tot de ernstigste besmettelijke ziekten die de wereld kent. Er zijn nu meer dan 30 miljoen mensen met HIV/aids. In veel Europese landen is het aantal nieuwe aids-gevallen de afgelopen vijf jaar gedaald omdat er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van preventieve methoden en nieuwe behandelingen. Er is echter nog steeds geen vaccin in zicht en het virus dat aids veroorzaakt blijkt moeilijk te overwinnen te zijn.
Tbc wordt vaak als een ziekte van de negentiende eeuw beschouwd, maar is als gezondheidsprobleem in Europa en andere delen van de ontwikkelde wereld weer in opkomst. Dit komt gedeeltelijk doordat de bacterie die tbc veroorzaakt resistent is geworden tegen veel antibiotica en ook voor een deel doordat het BCG-vaccin, dat op grote schaal wordt gebruikt, slechts bescherming biedt aan de helft van de mensen aan wie het wordt toegediend.

Graphic elementDe acties

Europese onderzoekers combineren verschillende benaderingen om een effectief vaccin voor aids te ontwikkelen en betere geneesmiddelen te maken om mensen in de verschillende fasen van de ziekte te behandelen. De EU financiert verschillende projecten om meer over de ziekte te weten te komen door duizenden met HIV besmette mensen in 16 verschillende Europese landen te volgen. In andere projecten ligt de nadruk op de biologie van het virus zelf.
In heel Europa draaien de strategieën om aids te voorkomen volop en zijn er centrale installaties opgezet die nu al de aids-onderzoekers helpen bij het ontwikkelen en testen van nieuwe mogelijke vaccins. Een Europees netwerk voor de behandeling van aids coördineert grote klinische proeven om het nut te bepalen van verbindingen die momenteel niet door onderzoekers in de verschillende landen afzonderlijk worden getest.
Besmettelijke ziekten

Een Europees vaccin tegen aids...

Het EVA-programma (Europees vaccin tegen aids) levert reagentia voor de ontwikkeling van verschillende soorten aids-vaccins die bij klinische proeven en studies in heel Europa kunnen worden gebruikt.

Besmettelijke ziekten

...en tuberculose
Tbc neemt weer toe. Het is een veel voorkomende ziekte bij mensen die aids hebben. Er zijn drie Europese projecten die zoeken naar nieuwe manieren om een vaccin te maken tegen Mycobacterium tuberculosis, het organisme dat tbc veroorzaakt.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top