BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Suikerziekte en hart- en vaatziekten

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Suikerziekte en hart- en vaatziektenSuikerziekte en hart- en vaatziekten behoren wereldwijd tot de meest voorkomende chronische ziekten.
Meer dan 10 miljoen mensen in Europa hebben suikerziekte. Veel patiënten die de ziekte op middelbare leeftijd krijgen, kunnen de symptomen onder controle houden door op te letten wat ze eten. Jonge mensen hebben vaak een ernstiger vorm van suikerziekte, die dodelijk kan zijn als ze niet geregeld injecties met insuline krijgen. Alle vormen van suikerziekte kunnen, zelfs als ze goed behandeld worden, op langere termijn tot slopende gezondheidsproblemen leiden.
Hart- en vaatziekten leiden in de hele wereld tot 12 miljoen sterfgevallen per jaar en zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle sterfgevallen in Europa bij 65-plussers. De grote spreiding in het aantal zieken in de verschillende Europese landen is een bron van grote zorg: in Frankrijk sterven 4 inwoners op de 10.000 voortijdig aan een hartaandoening, maar in Letland is het sterftecijfer voor mensen onder de 65 jaar meer dan zes keer zo hoog.

Graphic elementDe acties

Suikerziekte en hart- en vaatziektenZowel suikerziekte als hartaandoeningen komen in vele vormen voor en kunnen verschillende oorzaken hebben die soms erfelijk zijn en soms door de omgeving worden bepaald. Om na te gaan wat precies de oorzaak van bepaalde soorten van deze veel voorkomende ziekten is, moeten wetenschappers uit een groot aantal vakgebieden hun krachten bundelen.
Europa financiert grote projecten waarin wetenschappers uit allerlei disciplines samenwerken en ook gebruik maken van de enorme mogelijkheden die een bevolking van in totaal 370 miljoen mensen biedt. Europese onderzoekers hebben ook internationale projecten opgezet die wereldwijd erkenning krijgen voor hun grote verdiensten.

Internationaal onderzoek naar beroertes - Aspirine tegen een hartaanval
Verschillende Europese onderzoekprojecten hebben eenvoudige behandelingen opgeleverd voor mensen die kans lopen op hart- en vaatziekten. Uit twee internationale onderzoeken is gebleken dat het voor mensen die net een hartaanval of beroerte hebben gehad, nuttig is geregeld kleine hoeveelheden aspirine te gebruiken om nieuwe bloedstolsels te voorkomen. Het internationale onderzoek naar beroertes is het grootste onderzoek van dit type dat ooit is gehouden: er deden 20.000 patiënten uit 600 ziekenhuizen in 43 landen aan mee.

Suikerziekte en hart- en vaatziekten

EURODIAB - De oorzaken van suikerziekte bij kinderen begrijpen
Het aantal jonge mensen in Europa dat in zijn jeugd suikerziekte krijgt, stijgt nog steeds. Op dit moment is de toename het grootst in de Midden- en Oost-Europese landen. Kinderen die suikerziekte krijgen kunnen worden behandeld met insuline, maar ze moeten leren met dagelijkse injecties om te gaan en hebben later vaak een slechte gezondheid. EURODIAB TIGER en zijn voorganger EURODIAB ACE maken gebruik van een uitgebreid registratienetwerk dat de afgelopen 15 jaar is opgezet om naar de oorzaken van de ziekte te zoeken. Dit is een cruciale stap op weg naar mogelijkheden om suikerziekte bij kinderen van toekomstige generaties te voorkomen.

Suikerziekte en hart- en vaatziekten

U-CARE - Onverwachte hartstilstand voorkomen
Zelfs gezonde jonge mensen kunnen het slachtoffer van een hartstilstand worden. U-CARE (Unexplained Cardiac Arrest Registry of Europe) is een project waarin onderzoek is gedaan naar mensen die na een spoedbehandeling voor een hartstilstand hersteld zijn. Patiënten uit vijf verschillende landen zijn tien jaar lang elk jaar gecontroleerd. U-CARE is onder andere opgezet om na te gaan welke geneesmiddelen en behandelingen na een hartaanval de beste resultaten opleveren.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top