Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Waterstof
Graphic element Home
Graphic element De energie-uitdaging
Graphic element Distributie en veiligheid
Graphic element Projecten gefinancierd door de EU
Graphic element Productie en opslag van waterstof
Graphic element Naar het waterstoftijdperk
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Naar het waterstoftijdperk

In juni 2003 stelde een groep belanghebbenden en experten op het vlak van waterstof en brandstofceltechnologieën – de zogenaamde “high-level group”- haar visieverslag “Waterstof en brandstofcellen – een visie voor onze toekomst” voor.
(http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/hlg_vision_report_en.pdf)

De belangrijkste doelstelling van dit verslag bestond erin een visie voor te stellen op de rol die waterstof en brandstofcellen kunnen spelen bij de verwezenlijking van duurzame energie, en hoe dit tijdens de komende 20 tot 30 jaar realiteit zou kunnen worden.

Brandstofcellen, een sleuteltechnologie

Brandstofcellen kunnen worden aangewend in een ruime waaier van toepassingen gaande van draagbare telefoons tot voertuigen van elk formaat, schepen, vliegtuigen en klein- en grootschalige krachtcentrales. Brandstofcellen zetten brandstof die waterstof bevat en lucht onmiddellijk om in elektriciteit, warmte en water. Dit gebeurt tijdens een elektrochemisch proces. Ze zijn uiterst efficiënt en produceren geen verontreinigende emissies wanneer ze worden gevuld met zuivere waterstof. De brandstofceltechnologie staat in werkelijkheid voor een reeks methoden die over een gediversifieerd temperatuurbereik werken.


Hieruit werd een belangrijke aanbeveling geformuleerd: namelijk de oprichting van een Europees Platform voor Waterstof- en Brandstofceltechnologie. Dit technologieplatform heeft de opdracht om vanuit Europa de ontwikkeling en implementatie van rendabele en wereldwijd toonaangevende waterstof- en brandstofceltechnologieën te bevorderen en te versnellen. Het ultieme doel – een duurzaam energiesysteem voor de toekomst – zou in twee opzichten verschillen van de huidige energiesystemen: verminderde uitstoot van broeikasgassen en een verhoogde veiligheid van de energiebevoorrading.

Het Europese Waterstof- en Brandstofcel Technologisch Platform is, niettegenstaande het een initiatief van de Europese Commissie betreft, een autonome instantie. Het wordt gekenmerkt door een open structuur waarin de deelnemers garant staan voor een evenwichtige vertegenwoordiging van externe kennis en economische belangen.

Het “kloppende hart” van het Platform omvat alle door de EU-gefinancierde activiteiten op het vlak van waterstof- en brandstofcelactiviteiten (waaronder projecten, initiatieven, netwerken en structuren). Opzet is alle nationale, regionale en lokale projecten en initiatieven in dit kader samen te brengen. Op die wijze zou de momenteel versnipperde RTD-inspanning efficiënt kunnen worden geïntegreerd in een Europese Onderzoeksruimte (ERA) overeenkomstig de visie van het Platform. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Naar het waterstoftijdperk