Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Hydrogen
Graphic element Home
Graphic element Energiudfordringen
Graphic element Levering og sikkerhed
Graphic element Relevante EU-finansierede projekter
Graphic element Produktion og oplagring af hydrogen
Graphic element Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum

I juni 2003 offentliggjorde en gruppe af højtstående aktører inden for hydrogen- og brændselscelleteknologi - den såkaldte “high level group” - deres fremtidsrapport “Hydrogen and fuel cells - a vision of our future” (Hydrogen og brændselsceller - et kik ind i fremtiden).
(http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/hlg_vision_report_en.pdf)

Hovedformålet med denne rapport var at give en idé om den rolle, som både hydrogen og brændselsceller ville kunne spille i udviklingen af vedvarende energi, samt om hvordan dette potentiale ville kunne gøres til en realitet inden for de næste 20-30 år.

Brændselsceller, en nøgleteknologi

Brændselsceller kan anvendes i en lang række systemer fra bærbare telefoner til køretøjer af alle størrelser, skibe, fly og små og store kraftværker. Brændselsceller omdanner direkte hydrogenholdigt brændstof og luft til elektricitet, varme og vand ved hjælp af en elektrokemisk proces.
De er meget effektive og producerer ingen forurenende emissioner, når der anvendes ren hydrogen. En række forskellige teknologier, der fungerer ved forskellige temperaturer, udgør den nuværende familie af brændselsceller.


Rapporten indeholdt en vigtig anbefaling: Oprettelsen af en Europæisk Platform for Hydrogen- og Brændselscelleteknologi (The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform) med henblik på at lette og fremskynde udviklingen og anvendelsen af prismæssigt konkurrencedygtige europæiske hydrogen- og brændselscelleteknologier i verdensklasse, der vil bidrage til udviklingen af et vedvarende energisystem for fremtiden. Dette ville adskille sig fra nuværende energisystemer i to vigtige henseender: Det ville nedbringe udslip af drivhusgasser og øge energiforsyningens sikkerhed.

På trods af, at den oprindeligt blev iværksat af Europa-Kommissionen, er Den Europæiske Platform for Hydrogen- og Brændselscelleteknologi en uafhængig enhed. Den har en åben struktur og består af deltagere, der i et ligeligt forhold repræsenterer både eksperternes og de øvrige aktørers interesser.

Platformens ‘bankende hjerte’ omfatter alle nuværende EU-finansierede aktiviteter inden for hydrogen- og brændselscelleteknologi (som for eksempel projekter, initiativer, netværk og strukturer). Det er platformens mål at bringe andre nationale, regionale og lokale projekter og initiativer inden for dennes rammer. På denne måde ville den på nuværende tidspunkt fragmenterede FTU-indsats i Europa kunne udnyttes effektivt inden for rammerne af et Europæisk Forskningsrum (ERA, European Research Area) og således sikre en opfyldelse af platformens mål. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum