Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Waterstof
Graphic element Home
Graphic element De energie-uitdaging
Graphic element Distributie en veiligheid
Graphic element Projecten gefinancierd door de EU
Graphic element Productie en opslag van waterstof
Graphic element Naar het waterstoftijdperk
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De energie-uitdaging

Wereldwijd neemt de vraag naar energie toe terwijl de fossiele brandstofreserves, onze voornaamste energiebron van vandaag, verder afnemen. De technologie die voor de productie van fossiele brandstoffen wordt gebruikt is tevens een bron van koolstofdioxide – een belangrijke factor in de klimaatswijziging.

Europa heeft nood aan een schone, veilige, betrouwbare en zekere energiebevoorrading die een duurzame hoge levenskwaliteit kan vrijwaren. De energiebronnen van de toekomst mogen geen schadelijke uitstoot produceren en bijgevolg geen nadelige effecten op het klimaat hebben. Ze moeten bovendien de afhankelijkheid van Europa van geïmporteerde energiebronnen helpen terugschroeven.

De omschakeling naar een dergelijke energiebevoorrading moet worden verwezenlijkt zonder een negatieve impact op de Europese economie. In feite moet zij zowel groei als mogelijkheden bevorderen. Daarom maakt de waterstoftechnologie deel uit van het Quickstart Programma van de EU, een initiatief gericht op het bevorderen van het Europese concurrentievermogen en de economische groei.

Behoedzaam voorwaarts

Europa afbrengen van haar 20ste -eeuwse afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en leiden naar een tijdperk aangedreven door waterstof en elektriciteit, vergt een nauwgezette strategische planning. Een geleidelijke overgang vormt daarbij één van de vereisten. Er werd al een voorbereidende Europese kaart uitgetekend voor de productie en distributie van waterstof – en voor brandstofcellen en waterstofsystemen – met als doel tegen 2050 te evolueren naar een waterstofgerichte economie.

Europa bekleedt een sterke positie op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en ontplooiing van de technologieën die essentieel zijn voor een waterstofeconomie. De omvang van deze onderneming veronderstelt echter een wereldwijde samenwerking op het vlak van onderzoek. In een aantal belangrijke onderzoeksdomeinen werden er al samenwerkingsinspanningen tussen Europa, Amerika en de Aziatische landen geleverd.
 

Waarom waterstof?

De combinatie van waterstof en elektriciteit vormt een beloftevolle methode om een emissievrije toekomst te verwezenlijken gebaseerd op duurzame elektriciteit. Waterstof noch elektriciteit zijn primaire energiebronnen – zoals steenkool of gas – maar zijn energiedragers.

Samen zouden zij het pad effenen voor een geleidelijke overgang van een fossiele brandstofeconomie naar een nagenoeg koolstofvrije energietoekomst. De opkomende technologie van brandstofcellen voor onderlinge conversie tussen waterstof en elektriciteit zal daarbij een sleutelrol spelen. Dit zal het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen, zoals windkracht en zonne-energie, in combinatie met andere efficiënte fossiele brandstoftechnieken die koolstofdioxide opvangen en opslaan.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6