Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Hydrogen
Graphic element Home
Graphic element Energiudfordringen
Graphic element Levering og sikkerhed
Graphic element Relevante EU-finansierede projekter
Graphic element Produktion og oplagring af hydrogen
Graphic element Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Energiudfordringen

Verdens efterspørgsel efter energi vokser, mens reserverne af fossile brændstoffer, der i dag er vores primære energikilde, svinder ind. Desuden producerer den teknologi, som man på nuværende tidspunkt anvender til at udvinde energi fra fossile brændstoffer, kuldioxid, som bidrager til klimaændringer.

Europa har behov for en ren, ufarlig, pålidelig og sikker energiforsyning, der kan støtte en bæredygtig og høj livskvalitet. Fremtidens energiforsyning må afbøde virkningerne af klimaændringer uden at forårsage skadelige emissioner og bidrage til at mindske Europas afhængighed af importerede energikilder.

Det er desuden nødvendigt, at overgangen til en sådan energiforsyning gennemføres uden negative virkninger for den europæiske økonomi. Faktisk bør den både fremme vækst og åbne muligheder, hvilket er grunden til, at hydrogenteknologi er omfattet af Quickstart-Programmet inden for rammerne af det europæiske vækstinitiativ - et initiativ der har til formål at fremme EU's konkurrenceevne og stimulere økonomisk vækst.

Fremad med omtanke

At bringe Europa ud af den afhængighed af fossile brændstoffer, der har været kendetegnende for det 20. århundrede, og ind i en æra baseret på hydrogen og elektricitet vil kræve omhyggelig strategisk planlægning. Det vil være nødvendigt med en gradvis overgang, og et udkast til en europæisk køreplan er blevet skitseret for produktionen og forsyningen af hydrogen - samt brændselsceller og hydrogensystemer - med henblik på at skifte til en hydrogenbaseret økonomi inden 2050.

Europa står stærkt inden for forskning i og udvikling og udnyttelse af de nøgleteknologier, der er af afgørende betydning for en hydrogenøkonomi. Ikke desto mindre er udfordringen af et sådant omfang, at et verdensomspændende forskningssamarbejde er nødvendigt. En række internationale samarbejdsinitiativer mellem Europa, Amerika og visse asiatiske lande er allerede under iværksættelse inden for de vigtigste forskningsområder.

Hvorfor hydrogen?

Kombinationen af hydrogen og elektricitet udgør en lovende metode til at skabe en emissionsfri fremtid baseret på vedvarende energi. Hverken hydrogen eller elektricitet er primære energikilder - som for eksempel kul og gas - men de er energibærere.

Tilsammen kunne de bane vejen for en gradvis overgang fra en økonomi baseret på fossile brændstoffer til en praktisk talt kulstoffri energifremtid baseret på den nøgleteknologi til indbyrdes omdannelse af hydrogen og elektricitet, der i dag er under udvikling inden for brændselsceller. Dette vil lette en stigende indførsel af vedvarende energikilder, som for eksempel vind- og solenergi, samt andre effektive fossilbaserede energiteknologier indeholdende teknikker til opsamling og opbevaring af dioxider.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6