Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Waterstof
Graphic element Home
Graphic element De energie-uitdaging
Graphic element Distributie en veiligheid
Graphic element Projecten gefinancierd door de EU
Graphic element Productie en opslag van waterstof
Graphic element Naar het waterstoftijdperk
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Distributie en veiligheid

Afhankelijk van de omstandigheden kan waterstof ter plaatse worden geproduceerd of vanuit een centrale grootschalige productie-installatie worden verdeeld. De kosten en baten van de verschillende mogelijkheden worden momenteel onderzocht.

Er bestaat reeds een beperkt waterstoftransmissiesysteem in Europa dat wordt gebruikt door de petrochemische industrie. Niettemin zal er nog heel wat moeten worden geïnvesteerd in infrastructuur om de grootschalige distributie van waterstof te bevorderen. In geval van transport zullen ook speciale tankinstallaties moeten worden voorzien.

Net als met iedere brandstof is ook hier de veiligheid van kapitaal belang. Er zullen gemeenschappelijk aanvaarde voorschriften, codes en normen voor uitrusting, goed opgeleid onderhoudspersoneel en operationele richtlijnen moeten worden geformuleerd. Daarnaast zullen er ook verregaande informatie- en onderwijsprogramma’s voor het publiek moeten komen.

Het gebruik van waterstof

Waterstof kan worden verbrand om hitte te produceren of turbines aan te drijven, of worden gebruikt in verbrandingsmotoren voor beweging of elektrische kracht. Brandstofcellen vormen echter een meer efficiënt gebruik van waterstof.

Het gebruik van waterstof in verbrandingsmotoren zou een belangrijke stap in de richting van de introductie van waterstof kunnen zijn. De technologie van de brandstofcellen zou ondertussen verder kunnen rijpen. Uiteindelijk zal de verbreide invoering van brandstofcellen ervoor kunnen zorgen dat plaatselijke (verdeelde) energieproductie gemeengoed wordt – zelfs op het niveau van de gezinnen.  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6