Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Hydrogen
Graphic element Home
Graphic element Energiudfordringen
Graphic element Levering og sikkerhed
Graphic element Relevante EU-finansierede projekter
Graphic element Produktion og oplagring af hydrogen
Graphic element Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Levering og sikkerhed

Alt afhængig af de lokale forhold kan hydrogen produceres lokalt eller leveres fra en stor central fremstillingsvirksomhed. Omkostningerne og fordelene ved disse forskellige forsyningsmuligheder er på nuværende tidspunkt genstand for forskning.

I Europa er der allerede et begrænset hydrogentransmissionssystem i anvendelse inden for den petrokemiske industri, men betydelige investeringer i infrastruktur vil være nødvendige for at lette en bred distribution af hydrogen. Med hensyn til transporten vil det ligeledes være nødvendigt at udvikle særlige tankningsfaciliteter.

Som med ethvert andet brændstof er sikkerheden af altafgørende betydning. Ud over et indgående informations- og oplysningsprogram for offentligheden vil det derfor være nødvendigt at fastlægge fælles bestemmelser, regler og standarder vedrørende udstyr og velkvalificeret vedligeholdelsespersonale samt retningslinjer for drift.

Anvendelse af hydrogen

Hydrogen kan enten brændes med henblik på at producere varme eller kraft til turbiner eller anvendes i forbrændingsmotorer til mekanisk energi eller elkraft. Brændselsceller gør det dog muligt at udnytte hydrogen mere effektivt.

Indledningsvis vil anvendelse af hydrogen i forbrændingsmotorer kunne bidrage til overgangen til hydrogen, mens brændselscelleteknologien modner. En omfattende indførelse af brændselsceller vil senere hen gøre det muligt at udbrede lokal produktion (distribution) af elektricitet - selv på nationalt plan.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6