Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Waterstof
Graphic element Home
Graphic element De energie-uitdaging
Graphic element Distributie en veiligheid
Graphic element Projecten gefinancierd door de EU
Graphic element Productie en opslag van waterstof
Graphic element Naar het waterstoftijdperk
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Productie en opslag van waterstof

Waterstof is een energiedrager. Maar vanwaar is de waterstof afkomstig? Waterstof kan op verschillende manieren en van verschillende energiebronnen, waaronder fossiele, hernieuwbare en nucleaire energiebronnen, worden geproduceerd. Een aantal technologieën zijn inmiddels uitgegroeid tot gevestigde waarden. Andere vergen daarentegen nog heel wat onderzoek en ontwikkeling. Momenteel wordt waterstof grootschalig geproduceerd door de hervorming van koolwaterstofbrandstoffen, gebruik makend van warmte en stoom.

Andere mogelijkheden voor de productie van waterstof die momenteel worden onderzocht zijn, vergassen van zware koolwaterstoffen of biomassa; elektrolyse van water met gebruik van elektriciteit tijdens de daluren; splijten van water via thermochemische cycli door extreme hitte van nucleaire of zonne-energie; en de biologische productie met algen of bacteriën (onder toezicht).

Omdat waterstof kan worden geproduceerd uit een ruime waaier van primaire energiebronnen kan het in sterke mate bijdragen tot het veilig stellen van de energiebevoorrading.

Tientallen jaren lang werd waterstof op een veilige wijze opgeslagen in industriële eenheden. Het kan worden opgeslagen in ondergrondse grotten of in hoge-druktanks. Een van de voornaamste uitdagingen bestaat erin auto’s te voorzien van een opslagcapaciteit die een vergelijkbare actieradius mogelijk maakt met een aanvaardbaar opslagvolume.

De conventionele opslagmogelijkheden zoals persluchtcilinders en tanks voor vloeibaar gas kunnen sterker, lichter en goedkoper worden gemaakt. Momenteel wordt er ook gewerkt aan vernieuwende technologieën, waaronder waterstofabsorptie met metaalhydriden, chemische hydriden en koolstofsystemen.

De dualiteit van elektriciteit en waterstof, die voor de toekomst wordt gepland, betekent dat waterstof in bulk kan worden opgeslagen en worden omgezet in elektriciteit. Dit zal het intensievere gebruik en de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonneenergie, die in de natuur intermitterend zijn, vereenvoudigen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6