Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Hydrogen
Graphic element Home
Graphic element Energiudfordringen
Graphic element Levering og sikkerhed
Graphic element Relevante EU-finansierede projekter
Graphic element Produktion og oplagring af hydrogen
Graphic element Inddragelse af hydrogenteknologi i Det Europæiske Forskningsrum
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

Relevante EU-finansierede projekter

MOREPOWER

Formålet med dette projekt er at udvikle en billig brændselscelle til bærbare direkte methanol- eller ethanol-brændselsceller. Udfordringen består i at sikre en effektiv, billig drift ved meget lave temperaturer. Disse anordninger ville kunne anvendes i meget små eldrevne apparater (som for eksempel mobiltelefoner og bærbare computere) eller til bærbart eldrevet udstyr (som for eksempel fritidsudstyr, værktøj osv.).

HI2H2

TiI dette projekt vil de nyeste materialer og produktionsprocesser blive anvendt til at udvikle og afprøve en banebrydende elektrolysator, der fungerer ved høje temperaturer, med henblik på at producere hydrogen effektivt og billigt ved hjælp af planar-teknologi til elektrokemisk omdannelse af fast oxid.
http://www.hi2h2.com/

BIO-H2

Formålet med dette projekt er at undersøge, om det via reformering af bioethanol er muligt at fremstille hydrogen ombord i et køretøj.

HyNet

Dette tematiske netværk bringer forskellige aktører sammen med henblik på at udarbejde et udkast til en europæisk hydrogen-køreplan, hvori der foreslås strategier for overgangen fra nutidens energisystemer baseret på fossile brændstoffer til fremtidens vedvarende energisystemer, der i vid udstrækning vil blive baseret på elektricitet og hydrogen. Dette initiativ har ført til iværksættelsen af projektet HYWAYS, der har til formål at foretage en dybdegående tekno-socio-økonomisk analyse af de forskellige muligheder for hydrogenfremstilling.
http://www.hynet.info/

EIHPII

EIHPII (The European Integrated Hydrogen Project) er et prænormativt FTU-projekt med 20 partnere, der beskæftiger sig med verdensomspændende harmonisering af EU's forskrifter gældende køretøjer, der kører på flydende og komprimeret hydrogengas, samt den nødvendige tankningsinfrastruktur.
http://www.eihp.org/

HYSAFE

Dette vidennet bringer de vigtigste industrivirksomheder og forskningsorganisationer sammen for at samarbejde inden for forskning om en række hydrogenrelaterede sikkerhedsspørgsmål vedrørende hydrogenkøretøjer og -infrastrukturer.
www.hysafe.net

FUERO

Denne gruppe af ni projekter har til formål at fastsætte krav med hensyn til komponenter og systemer til brændselscellekøretøjer. Gruppen omfatter projekter, der har til formål at udvikle brændstofprocessorer (som for eksempel benzin, metanol og ethanol) samt vigtige komponenter til brændselscellesystemer.
http://www.fuero.org/

STORHY

Dette projekt, der ledes af en række store europæiske bilfabrikanter og hydrogenleverandører, har til formål at udvikle robuste, sikre og effektive oplagringssystemer, der er egnede til brug ombord i køretøjer med hydrogendrevne brændselscelle- eller forbrændingsmotorer.
www.storhy.net

CUTE

CUTE er verdens største demonstrationsprojekt og omfatter en flåde af brændselscellebusser udstyret med en kombination af de nyeste systemer inden for produktion, oplagring og forsyning af hydrogen. I ni europæiske byer er 27 sådanne busser blevet sat i regelmæssig drift over en toårig periode. Initiativet suppleres af det islandske projekt ECTOS.
http://www.fuel-cell-bus-club.com/

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Hydrogen til offentlig transport (CUTE-projektet)
Hydrogen til offentlig transport (CUTE-projektet)

Infrastruktur for sikker hydrogentankning (EIHPII-projektet)
Infrastruktur for sikker hydrogentankning (EIHPII-projektet)

Cyklus for bioethanol og dettes biprodukter (BIO-H2-projektet)
Cyklus for bioethanol og dettes biprodukter (BIO-H2-projektet)