Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Wereldwijde Monitoring voor Milieu en Veiligheid
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Aardobservatie
Graphic element Belangrijkste taken
Graphic element Werking EU-ESA
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Overzicht

Als onderdeel van de strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling werd op de Raad van Göteborg beslist tegen 2008 een Europese capaciteit voor wereldwijde milieu- en veiligheidsbewaking (GMES – Global Monitoring for Environment and Security) in het leven te roepen.

Aan de basis van dit initiatief ligt het groeiende bewustzijn dat het vergaren en het interpreteren van tijdige, waarheidsgetrouwe en onvertekende informatie een meer gecoördineerde aanpak vereist. Dergelijke informatie kan dan worden gebruikt als uitgangspunt voor een gezonde besluitvorming over milieu- en veiligheidskwesties.

Het GMES initiatief werd in 1988 door de Europese Commissie (EC) en een aantal ruimtevaartagentschappen gelanceerd. Na een reeks besprekingen – en een conferentie over het thema – in aanwezigheid van de verschillende gebruikersgemeenschappen, publiceerden de EC en het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) in juni 2001 een gemeenschappelijk GMES actieplan. Dit plan suggereert een ruimere benadering, waarbij de bestaande observatiesystemen op het land, op zee en in de ruimte gezamenlijk wereldwijd, regionaal en plaatselijk worden ingezet. Daarnaast pleit dit plan voor een sterkere dialoog tussen informatieverstrekkers en gebruikers teneinde de echte noden van de samenleving aan de orde te stellen.

Opzet is een samenhangend en gebruikersspecifieke Europese capaciteit in het leven te roepen die de vereiste informatie voor een beleid op lange termijn aanreikt, en daarbij een snelle reactie bij natuurrampen en conflicten ondersteunt.

Omlijning van de behoeften

"Via ruimtesystemen vergaarde data zijn slechts een van de vele mogelijkheden die beslissingnemers als bron van informatie kunnen aanboren."

"Gebruikers – zowel inzake milieu als veiligheid – hebben nood aan garanties op het vlak van betrouwbaarheid, periodiciteit, continuïteit en rendabiliteit van de informatieverstrekking. Al deze elementen dienen op lange termijn te worden beschouwd."

"Het is essentieel dat GMES maximaal gebruik maakt van bestaande systemen en data. In diezelfde zin moeten ook bestaande instellingen en mechanismen ten volle worden geëxploiteerd…"

Uit het verslag van de voorzitter van een GMES workshop ‘Het perspectief van de Gebruiker’, Stockholm (21-22 maart 2001).

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Achtergrond