Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Wereldwijde Monitoring voor Milieu en Veiligheid
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Aardobservatie
Graphic element Belangrijkste taken
Graphic element Werking EU-ESA
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Belangrijkste taken

Drie belangrijke taken

Een van de belangrijkste toepassingen van GMES is bij te dragen tot het inzicht in en de controle van zogenaamde "global change" door informatie te verstrekken en modellen te valideren die samenhangen met verschijnselen zoals El Niño en de koolstofcyclus. Dit actieprogramma zal ook het onderzoek bevorderen naar verschillende processen die hun stempel drukken op het milieu, meer bepaald als gevolg van de ontwikkeling van stedelijke of industriële gebieden.

Europa zet de toon

Envisat, de grootste aarde-observerende satelliet die ooit werd gebouwd en overigens sleutelcomponent van GMES, werd op 1 maart 2002 met succes gelanceerd. Deze satelliet die 14 maal per dag om de aarde draait, zal gebruik maken van de nodige instrumenten aan boord om informatie over milieuvervuiling en klimaatswijzigingen te vergaren. Envisat zal broeikasgassen meten en analyseren, milieuvervuilers lokaliseren, oceaanstromingen identificeren en de gaten in de ozonlaag boven Antarctica en het Arctisch gebied bewaken.

Bosbranden!

Ieder jaar gaat meer dan een half miljoen hectare bossen in het Middellandse-Zeegebied in vlammen op. Daarbij wordt vaak onomkeerbare schade toegebracht aan kwetsbare ecosystemen. In het raam van het Fire Risk Watch programma, biedt het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum burgerbescherming en verstrekt het diensten bij bosbranden met betrouwbare voorspellende kaarten gebaseerd op bijgewerkte satellietbeelden. Dit maakt specifieke preventiestrategieën mogelijk – met inbegrip van de toewijzing van mechanische en menselijke hulpbronnen of hulp vanuit de lucht.


Een tweede taak houdt verband met de dimensie van de veiligheid van de burgers: agentschappen die zich toeleggen op de bescherming van burgers en op stedenplanning maken intensief gebruik van observatiesystemen. Dergelijke systemen maken het immers mogelijk rampen en catastrofes, van menselijke of natuurlijke oorsprong, te evalueren en te voorkomen.

Ook op het vlak van crisisbeheer kan GMES een waardevolle bijdrage leveren. De ‘Mededeling van de Commissie over Conflictpreventie’ erkent de rol van milieuachteruitgang en concurrentiestrijd om natuurlijke hulpbronnen als oorzaak voor spanning die kan leiden tot civiele en internationale conflicten. Het vermogen van Europa om een positieve rol te spelen in conflictpreventie zal afhangen van zijn vermogen om deze omstandigheden te voorspellen en te voorkomen. Aldus zal GMES ook bijdragen tot het gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsbeleid, in overeenstemming met de zogenaamde "Petersberg" taken.

Voor de aanloopperiode werden negen specifieke thematische prioriteiten afgebakend:

  • Europese regionale monitoring: verandering in grondgebruik in Europa en belasting van het milieu in Europa;

  • Wereldwijde monitoring: wereldwijde vegetatie, atmosfeer en oceanen;

  • Milieuveiligheid: steun voor ontwikkelingshulp, systemen voor risicobeheersing, systemen voor crisisbeheersing en humanitaire hulp; en

  • Horizontale steunacties: referentiegegevens en instrumenten van informatiebeheer, en bijdrage tot de ontwikkeling van een Europese Infrastructuur voor Ruimtegegevens.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Belangrijkste taken