Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Wereldwijde Monitoring voor Milieu en Veiligheid
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Aardobservatie
Graphic element Belangrijkste taken
Graphic element Werking EU-ESA
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Werking EU-ESA

Een gemeenschappelijk initiatief

De Europese Commissie zal GMES ontwikkelen en promoten en het strategisch belang van verbeterde informatiesystemen ten dienste van milieu en veiligheid beklemtonen. Verder zal zij de gebruikers en hun behoeften op het niveau van de Unie vertegenwoordigen en ook in de toekomst de nood aan nieuwe of evoluerende communautaire beleidslijnen beoordelen. In essentie verstrekt de Commissie financiële steun en stelt zij mensen ter beschikking voor de verwezenlijking van de aanloopperiode (2001-2003). Daarnaast moedigt zij het politiek proces aan om ervoor te zorgen dat GMES volledig wordt geïmplementeerd.

Het Europese Ruimtevaartagentschap zal optreden als verantwoordelijke voor de ontwikkeling en/of het ter beschikking stellen van de vereiste ruimte-infrastructuur en de daarbij behorende voorzieningen aan de grond. Bovendien zal het agentschap ook instaan voor de coördinatie van de ruimte-activiteiten tussen de verschillende partners, zoals de Europese Commissie, Eumetsat (de Europese meteorologische satellietorganisatie), de nationale ruimtevaartagentschappen, industriële en onderzoeksorganisaties.

De atmosfeer in de kijker

GATO – global atmospheric observations (wereldwijde atmosferische waarnemingen) – is een onderzoekscluster die de verarming van de ozonlaag en de niveaus van UV-stralen in de atmosfeer bewaakt. Dit draagt bij tot de wereldwijde evaluatie van de atmosfeer en helpt ervoor te zorgen dat de verbintenissen ten aanzien van het Kyoto protocol worden nagekomen. Het betrouwbaar opsporen van fenomenen op lange termijn impliceert de correlatie van data vergaard via metingen aan de grond, vanuit ballonnen, luchtvaartuigen – en in toenemende mate vanuit satellieten.

Doelstellingen voor 2008

Afgevaardigden van de Europese gebruikers en leveranciers van diensten en technologieën die betrokken zijn bij de Wereldwijde Monitoring voor Milieu en Veiligheid, kwamen op 19 maart 2002 in Brussel bijeen voor de inhuldiging van de GMES stuurgroep. Dit evenement betekende de eerste stap in de implementering van het gemeenschappelijke EU/ESA actieplan dat het pad moet effenen voor de invoering van een autonoom wereldwijd monitoringsysteem tegen 2008.

De oorspronkelijke doelstellingen (die tegen einde 2003 moeten worden verwezenlijkt) beogen de evaluatie van de bestaande Europese activiteiten en infrastructuren op het vlak van monitoring en informatieproductie en de aanpassing van de mechanismen voor de ontwikkeling, het vergaren en de distributie van data en informatie ter ondersteuning van de EU beleidsdoelstellingen – of indien nodig de ontwikkeling van nieuwe mechanismen.

Het jaarlijkse GMES Forum bekleedt een essentiële plaats binnen het initiatief; dit Forum groepeert immers alle belangrijke actoren die betrokken zijn bij de monitoring en informatieproductie voor de milieu- en veiligheidspolitiek binnen Europa. Het Forum stimuleert dialoog en ontwikkelt een gemeenschappelijk inzicht in de problemen – en streeft naar een gemeenschappelijke aanpak voor het vinden van oplossingen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Werking EU-ESA