Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Fusionskraft
Graphic element Home
Graphic element Energi och fusion: framtidens utmaningar
Graphic element Det europeiska fusionsforskningsprogrammet
Graphic element Forskning kring fusion
Graphic element Vetenskapen bakom fusion
Graphic element ITER – nästa steg
Graphic element Långsiktig strategi
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Det europeiska fusionsforskningsprogrammet

All europeisk fusionsforskning samordnas av Europakommissionen och finansieringen tillhandahålls av Euratom (1) inom gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Programmet är därför helt samordnat och integrerat på europeisk nivå. Det genomförs med hjälp av två huvudmekanismer: 

  • Associeringsavtal mellan Euratom och EU:s medlemsstater (eller organisationer i dessa stater) och icke-medlemsstater som är associerade till Euratom. Samtliga medlemsstater deltar på detta sätt, liksom Schweiz (sedan 1979) och mer nyligen Republiken Tjeckien, Ungern, Lettland och Rumänien. Forskare i Bulgarien, Republiken Slovakien och Slovenien deltar för närvarande inom ramen för avtal på viss tid för särskilda projekt. 
  • Det europeiska avtalet om fusionsutveckling (EFDA) samordnar den tekniska verksamheten, användningen av den europeiska fusionsforskningsanläggningen JET (Joint European Torus) och europeiska bidrag till internationellt samarbete. Här är huvudinriktningen på ett internationellt demonstrationsprojekt för fusionsenergi, kallat ITER.
(1) Euratom-fördraget (Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen) skapades 1957 i syfte att samordna kärnenergiforskning och utbildning inom den Europeiska atomenergigemenskapen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7