Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Fusie-energie
Graphic element Home
Graphic element Energie en kernfusie: uitdagingen voor de toekomst
Graphic element Het Europees fusieonderzoeksprogramma
Graphic element Onderzoek naar kernfusie
Graphic element De wetenschap achter kernfusie
Graphic element ITER – De Volgende Stap
Graphic element Langetermijnstrategie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Het Europees fusieonderzoeksprogramma

Het Europees kernfusieonderzoek wordt gecoördineerd door de Europese Commissie en gefinancierd door Euratom (1), onderdeel van het Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. Dit programma wordt volledig gecoördineerd en geïntegreerd op Europees niveau. De uitvoering ervan gebeurt d.m.v. 2 afzonderlijke programma’s: 

  • Samenwerkingscontracten tussen Euratom en EU-lidstaten (of organisaties in die staten) en niet-lidstaten aangesloten bij Euratom. Alle lidstaten nemen op die manier deel, evenals Zwitserland (sinds 1979) en meer recentelijk Tsjechië, Hongarije, Letland en Roemenië. Ook onderzoekers uit Bulgarije, Slovakije en Slovenië nemen nu deel (aan specifieke projecten) met contracten voor bepaalde duur. 
  • Het European Fusion Development Agreement (EFDA) coördineert de technologische activiteiten, de wetenschappelijke exploitatie van de JET-installatie (Joint European Torus) en de Europese bijdragen aan internationale samenwerking. De klemtoon ligt hier op de Europese bijdrage aan ITER, het internationaal demonstratieproject voor fusie-energie.
(1) Het Euratom-Verdrag (Verdrag van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) werd opgesteld in 1957 met als doel kernonderzoek en –opleiding te coördineren binnen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7