Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Fuusioenergia
Graphic element Home
Graphic element Energia ja fuusio: tulevaisuuden haasteet
Graphic element Euroopan fuusiotutkimusohjelma
Graphic element Tutkimuksesta fuusioon
Graphic element Fuusiotiede
Graphic element ITER – seuraava vaihe
Graphic element Pitkän aikavälin strategia
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Euroopan fuusiotutkimusohjelma

Euroopan komissio koordinoi Euroopan kaikkea fuusiotutkimusta, jota rahoitetaan Euratomin (1) varoista osana yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmia. Ohjelmaa koordinoidaan ja yhtenäistetään siten täysin Euroopan tasolla. Ohjelmaa toteutetaan ensisijaisesti kahdella tavalla, jotka ovat: 

  • Euratomin ja EU:n jäsenvaltioiden (tai näissä valtioissa sijaitsevien järjestöjen) sekä Euratomin liitännäisvaltioiden, jotka eivät ole jäsenvaltioita, väliset liitännäissopimukset. Kaikki jäsenvaltiot sekä Sveitsi (vuodesta 1979), Ts¬ekki tasavalta, Unkari, Latvia ja Romania osallistuvat ohjelmaan tällä tavoin. Bulgarialaiset, slovakialaiset ja slovenialaiset tutkijat osallistuvat nykyisin erityishankkeisiin määräaikaissopimuksin. 
  • Euroopan fuusiokehityssopimuksella (EFDA, European Fusion Development Agreement) koordinoidaan teknologiatoimia, Joint European Torus (JET) -laitteen tieteellistä hyödyntämistä ja Euroopan osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Tässä yhteydessä keskitytään Euroopan osallistumiseen kansainväliseen fuusioenergian esittelyhankkeeseen, ITERiin.
(1) Euratomin perustamissopimus (Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus) tehtiin vuonna 1957, ja sen tarkoituksena on koordinoida ydinvoimaa koskevaa tutkimusta ja koulutusta Euroopan atomienergiayhteisössä.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7