Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Fusie-energie
Graphic element Home
Graphic element Energie en kernfusie: uitdagingen voor de toekomst
Graphic element Het Europees fusieonderzoeksprogramma
Graphic element Onderzoek naar kernfusie
Graphic element De wetenschap achter kernfusie
Graphic element ITER – De Volgende Stap
Graphic element Langetermijnstrategie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Onderzoek naar kernfusie

In een stroomversnelling

Kernfusie biedt de mogelijkheid om op lange termijn een grote en constante voorraad energie te produceren zonder uitstoot van broeikasgassen. Ontwerpen voor toekomstige kernfusiecentrales zijn gebaseerd op bestaande onderzoeksinstallaties, meer bepaald de tokamak die reeds 16 megawatt fusievermogen leverde in een paar seconden. Men heeft nu genoeg inzicht in de fysica van kernfusie verworven om over te gaan tot een wetenschappelijke en technologische demonstratie ervan. Er wordt bovendien vooruitgang geboekt in technologisch O&O voor de bouw van een commerciële energiecentrale.

De Europese aanpak gebaseerd op samenwerking heeft het mogelijk gemaakt gezamenlijke projecten op te starten die uitgemond zijn in de ontwikkeling van de JET (Joint European Torus) in Abingdon (VK). Deze installatie is nog steeds de krachtigste ter wereld en is simpelweg te groot om door om het even welke lidstaat alleen ontwikkeld te worden. JET is momenteel de enige machine die werkt met de brandstofmengeling deuterium-tritium, die gebruikt zal worden in de toekomstige commerciële centrales.

Ongeveer 2 000 wetenschappers en ingenieurs werken momenteel in 30 laboratoria in de verschillende lidstaten en participerende landen aan een reeks projecten voor fusiefysica en –technologie. Dankzij deze gezamenlijke inspanning is er nu een Europese Onderzoeksruimte die als model fungeert en is Europa koploper in het globale fusieonderzoek.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7