Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Fusionskraft
Graphic element Home
Graphic element Energi och fusion: framtidens utmaningar
Graphic element Det europeiska fusionsforskningsprogrammet
Graphic element Forskning kring fusion
Graphic element Vetenskapen bakom fusion
Graphic element ITER – nästa steg
Graphic element Långsiktig strategi
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Långsiktig strategi

Kommersiell kraft

Enligt det konventionella tidsperspektivet räknar man med kommersiell produktion av fusionskraft inom 50 år. Man förutser ytterligare två generationer av experimentmaskiner efter ITER: 

  • DEMO som har till syfte att demonstrera alla tekniker som berör reaktorn och ge ett första exempel på produktion av betydande mängder el genom fusion, medan 
  • PROTO är avsedd att fungera som ett prototypkraftverk som införlivar återstående tekniska förbättringar och demonstrerar elproduktion på kommersiell basis.

Snabbspår till fusion

En expertstudie har nyligen skisserat en metod med ett “snabbspår”, som kunde visa, att fusionskraft är tekniskt genomförbart inom 25-30 år från det att ITER börjar byggas. För att lyckas med detta måste successiva forskningsetapper utföras parallellt, bl.a. det gemensamma genomförandet av IFMIF inom ramen för internationellt samarbete, medan några av de tekniska utprovningar som planeras för DEMO skulle ingå i ITER-experimentet. Därpå skulle följa ett enda DEMO/PROTO-experiment, som skulle leda fram till en trovärdig prototyp av en kraftalstrande fusionsreaktor. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7