Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Fusionskraft
Graphic element Home
Graphic element Energi och fusion: framtidens utmaningar
Graphic element Det europeiska fusionsforskningsprogrammet
Graphic element Forskning kring fusion
Graphic element Vetenskapen bakom fusion
Graphic element ITER – nästa steg
Graphic element Långsiktig strategi
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

ITER – nästa steg

ITER – som betyder “vägen” på latin – är ett internationellt forsknings- och utvecklingsprojekt som utformats för att ta nästa steg i utvecklingen av fusionsenergin. ITER bygger på etablerad fysik och beprövad teknik och står för den första fullständiga utformningen av en fusionsanläggning av samma storlek som ett konventionellt kraftverk. ITER har under de senaste tio åren utvecklats till en detaljerad teknisk konstruktionsfärdig plan, för vilken modeller eller prototyper av de viktigaste tekniska komponenterna byggts av industrin och testats till fullo. Industrin har på basis av denna erfarenhet gjort en ingående bedömning av konstruktionskostnaderna. 

Globalt samarbete

Det internationella samarbete som utvecklats vid utformandet av ITER har öppnat nya vägar för att sammanföra geografiskt spridda multikulturella team i samordnandet av detta tekniskt utmanande projekt. Denna betydande tekniska framgång har möjliggjorts genom att ledande forskare och tekniker från forskningscentra, universitet och industriföretag runt hela världen har sammanförts till ett team på flera hundra för ett verkligt projektorienterat samarbete.

Uppgiften att bygga och driva ITER kommer att kräva ett verkligt globalt partnerskap. För att bygga det har man föreslagit platser på tre olika kontinenter. Europeiska unionen, Kanada, Japan, Ryska federationen och sedan 2003 USA, Folkrepubliken Kina och Republiken Korea förhandla fram arrangemang för att genomföra projektet. Även andra länder kan vara intresserade av att delta.

Förhandlingarna om ITER omfattar byggande, drift och avveckling av ITER och inbegriper frågor som kostnadsfördelning, ledningsstruktur, immateriella rättigheter och plats. Teknisk stödverksamhet upprätthåller hela tiden projektets integritet, granskar anpassningar av utformningen till olika platser och genomför förberedelser för att upprätta licenshandlingar. 

Fusionskraft

ITER kommer att inbegripa det mesta av den teknik som krävs för ett framtida fusionskraftverk.

Den 24 meter höga och 30 meter breda ITER-tokamak-anläggningen kommer att vara mindre än ett konventionellt kraftverk. Den kommer att producera upp till 500 MW termisk kraft i en toroidformad fusionsplasma med en volym på 800 m3, som innesluts av kraftiga magnetfält. Den kommer att demonstrera kontinuerlig kraftproduktion med permanent drift som slutmål.

ITER kommer att producera tio till femton gånger mer energi än vad som behövs för att bibehålla plasman vid fusionstemperatur (150 miljoner grader Celsius). Den visar härigenom att fusionskraft är genomförbart och att en kontinuerlig “förbränning” kan upprätthållas. Den ger även möjlighet för fysiker och tekniker att utveckla och optimera teknik, komponenter och styrningsstrategier för senare fusionskraftverk.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
ITER
ITER