Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Fusie-energie
Graphic element Home
Graphic element Energie en kernfusie: uitdagingen voor de toekomst
Graphic element Het Europees fusieonderzoeksprogramma
Graphic element Onderzoek naar kernfusie
Graphic element De wetenschap achter kernfusie
Graphic element ITER – De Volgende Stap
Graphic element Langetermijnstrategie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

ITER – De Volgende Stap

ITER – ‘de weg’ in het Latijn – is een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat werd opgestart om de volgende grote stap te zetten naar de ontwikkeling van fusie-energie. Het is het eerste volledige ontwerp van een kernfusie-installatie van dezelfde omvang als een conventionele energiecentrale. De voorbije tien jaar is ITER geëvolueerd tot een gedetailleerd bouwklaar ontwerpplan, waarvoor modellen of prototypes van de belangrijkste technologische componenten door de industrie werden gebouwd en uitvoerig getest. Op basis van deze ervaring heeft de industrie de bouwkost van de fusiecentrale nauwkeurig berekend.

Wereldwijde samenwerking

De internationale samenwerking die voortvloeide uit het ITER-project was baanbrekend omdat multiculturele, geografisch zeer verspreide teams bij elkaar werden gebracht om deze technische uitdaging te coördineren. Deze opmerkelijke wetenschappelijke prestatie werd mogelijk gemaakt door toonaangevende wetenschappers en ingenieurs van onderzoekscentra, universiteiten en industriële bedrijven uit alle hoeken van de wereld. Zo werden enkele honderden personen verenigd om samen te werken aan dit project.

Om ITER te realiseren en te beheren is een echt wereldwijd partnerschap onontbeerlijk. Op 3 verschillende continenten werden reeds locaties aangeboden voor de bouw ervan. De Europese Unie, Canada, Japan, Rusland, China en Korea zijn aan het onderhandelen om de nodige afspraken te maken voor de uitvoering van het project. Wellicht zullen nog andere landen geïnteresseerd zijn om eraan deel te nemen.

De onderhandelingen betreffen niet alleen de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van ITER, maar ook het delen van de kosten, de managementstructuur, de intellectuele eigendomsrechten en de locatie. Ondersteunende technische activiteiten worden voortgezet om de integriteit van het project te vrijwaren, om te bekijken welke ontwerpaanpassingen nodig zijn voor bepaalde locaties en om documentatie over vergunningen voor te bereiden. 

Fusie-energie

ITER zal het grootste deel van de technologie omvatten die noodzakelijk is voor een toekomstige kernfusiecentrale.

De ITER tokamak, 24 meter hoog en 30 meter breed, zal kleiner zijn dan een conventionele krachtcentrale en zal maximaal 500 MW warmte-energie leveren met een volume van 800m3 torusvormig fusieplasma, opgesloten in krachtige magnetische velden. Hij zal een langdurige energieproductie leveren met een continue werking als streefdoel.

ITER zal 5 tot 10 keer meer energie produceren dan nodig is om het plasma op de fusietemperatuur te houden (150 miljoen graden Celsius), en daarmee de haalbaarheid van fusie-energie en duurzame ‘verbranding’ aantonen. Op die manier kunnen fysici en ingenieurs de technologieën, componenten en controlestrategieën ontwikkelen en optimaliseren voor de toekomstige fusiecentrales.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
ITER
ITER