Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Fuusioenergia
Graphic element Home
Graphic element Energia ja fuusio: tulevaisuuden haasteet
Graphic element Euroopan fuusiotutkimusohjelma
Graphic element Tutkimuksesta fuusioon
Graphic element Fuusiotiede
Graphic element ITER – seuraava vaihe
Graphic element Pitkän aikavälin strategia
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

ITER – seuraava vaihe

ITER – joka merkitsee latinaksi tietä – on kansainvälinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka avulla on tarkoitus ottaa seuraava merkittävä askel fuusioenergian kehittämisessä. ITER perustuu jo vakiintuneeseen fysiikkaan ja testattuun teknologiaan. Se on ensimmäinen täydellinen fuusiolaitteen malli, joka on perinteisen voimalaitoksen kokoinen. ITER-laitetta on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana yksityiskohtaiseksi insinöörisuunnitelmaksi, joka on valmis rakennettavaksi. Teollisuuslaitokset ovat rakentaneet laitetta varten tärkeimpien teknologisten osien malleja tai prototyyppejä, joita on testattu perusteellisesti. Tämän kokemuksen perusteella teollisuuslaitokset ovat pystyneet arvioimaan rakennuskustannukset kattavasti.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

ITER-laitetta on suunniteltu kansainvälisen yhteistyön avulla. Se on raivannut tietä maantieteellisesti erilaisille ja monikulttuurisille työryhmille, jotka ovat koordinoineet tätä teknisesti haastavaa hanketta. Tämä huomattava tieteellinen saavutus on ollut mahdollista kaikkialla maailmassa sijaitsevien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja teollisuusyritysten johtavien tiedemiesten ja insinöörien ansiosta, ja useista sadoista asiantuntijoista koostuva työryhmä on tehnyt yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi.

ITER-laitteen rakentaminen ja käyttö edellyttääkin maailmanlaajuista kumppanuutta. Sen rakentamiseksi on ehdotettu paikkoja kolmella mantereella. Euroopan unioni, Kanada, Japani, Venäjän federaatio ja vuodesta 2003 Yhdysvallat, Kiinan kansantasavalta ja Korean tasavalta ovat neuvotelleet hankkeen sijoituspaikkaa koskevista järjestelyistä. Myös muut valtiot saattavat olla kiinnostuneita hankkeeseen osallistumisesta.

ITER-neuvotteluihin sisältyvät ITER-laitteen rakentaminen, käyttäminen ja käytöstä poistaminen, mukaan luettuina kustannusten jakaminen, hallintorakenne, teollis- ja tekijänoikeudet ja sijoituspaikka. Teknisillä tukitoimilla säilytetään edelleen hankkeen yhtenäisyys, tarkistetaan tiettyjen sijoituspaikkojen suunnittelusovelluksia ja valmistellaan lisensointiasiakirjojen laatimista. 

Fuusiovoima

ITER-laitteeseen sisältyy suurin osa tulevan fuusiovoimalaitoksen edellyttämästä teknologiasta.

ITER-laitteen tokamak on 24 metriä korkea ja 30 metriä leveä, ja se on pienempi kuin perinteinen voimalaitos. Se tuottaa enintään 500 megawattia lämpövoimaa renkaan muotoisessa 800 m3:n fuusioplasmassa, jonka tiheyttä on lisätty voimakkaiden magneettikenttien avulla. Tokamakilla pyritään osoittamaan, että fuusiovoimaa voidaan tuottaa pitkän ajan kuluessa ja laitetta voidaan käyttää jatkuvasti.

ITER-laite tuottaa tarpeisiin verrattuna 5–10 kertaa enemmän lämpövoimaa, jotta plasma voidaan pitää fuusiolämpötilassa (150 miljoonaa celsiusastetta). Näin voidaan osoittaa fuusiovoiman tekniset mahdollisuudet ja jatkuva ”fuusiopalo”. Fyysikot ja insinöörit voivat myös kehittää ja optimoida teknologioita, osia ja valvontastrategioita tulevia fuusiovoimalaitoksia varten.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
ITER
ITER