Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Fusionsenergi
Graphic element Home
Graphic element Energi og fusion: fremtidens udfordringer
Graphic element Det europæiske fusionsforskningsprogram
Graphic element Forskning i fusion
Graphic element Videnskaben bag fusion
Graphic element ITER - Næste skridt
Graphic element Langsigtet strategi
Graphic element Yderligere oplysninger
   
image image
Graphic element Andre tematiske projekter

 

image

ITER - Næste skridt

ITER, som betyder “vejen” på latin, er et internationalt forsknings- og udviklingsprojekt, der er udtænkt til at tage det næste store skridt i udviklingen af fusionsenergi. ITER bygger på etableret fysik og dokumenteret teknologi og repræsenterer den første fuldstændige udformning af en fusionsmekanisme på størrelse med et traditionelt kraftværk. I løbet af de sidste 10 år har ITER udviklet sig til en detaljeret teknisk plan, der er klar til opbygning, hvortil industrien har bygget og fuldt ud testet modeller eller prototyper af de vigtigste teknologiske komponenter. Med udgangspunkt i denne erfaring har industrien indgående evalueret byggeomkostningerne.

Globalt samarbejde

Det internationale samarbejde, der har været involveret i udarbejdelsen af ITER's udformning, har været banebrydende, da det har bragt geografisk spredte, flerkulturelle hold sammen for at koordinere dette teknisk udfordrende projekt. Det er de ledende videnskabsfolk og ingeniører fra forskningscentre, universiteter og industrivirksomheder fra hele verden, der har samlet et hold på flere hundrede personer i et ægte projektorienteret samarbejde og muliggjort dette bemærkelsesværdige videnskabelige resultat.

Opgaven med at opbygge og drive ITER vil kræve et virkelig globalt partnerskab. Der er blevet foreslået steder til dets opbygning på tre kontinenter. Den Europæiske Union, Canada, Japan, Den Russiske Føderation og siden 2003 USA, Folkerepublikken Kina og Republikken Korea forhandler om ordninger til at gennemføre projektet. Der er eventuelt også andre lande, der er interesserede i at deltage.

ITER-forhandlingerne omfatter opbygning, drift og uddelegering af ITER’s drift og omfatter punkter som deling af omkostninger, ledelsesstruktur, intellektuelle ejendomsrettigheder og placering. Tekniske støtteaktiviteter opretholder stadig projektets integritet, reviderer tilpasninger af udformning til specifikke beliggenheder og udarbejder dokumentation til opsætningstilladelsen. 

Fusionskraft

ITER vil omfatte det meste af den nødvendige teknologi til et fremtidigt fusionskraftværk.

ITER-tokamaken, der er 24 meter høj og 30 meter bred, bliver mindre end et traditionelt kraftværk. Det vil producere op til 500 MW termisk elektricitet i et torusformet fusionsplasma på 800 m3, der holdes inde af kraftige magnetfelter. Det vil demonstrere langvarig elektricitetsproduktion med henblik på i sidste ende at opnå en stabil driftstilstand.

ITER vil producere fra 10 til 5 gange mere elektricitet end det, der er nødvendigt for at opretholde plasmaet ved fusionstemperaturer (150 millioner grader Celsius), og derved bevise, at fusionskraft og vedvarende “forbrænding” kan gennemføres. Således vil fysikere og ingeniører kunne udvikle og optimere teknologierne, komponenterne og kontrolstrategierne til senere fusionskraftværker.
 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
ITER
ITER