Belangrijke juridische mededelingen
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
HET ZEVENDE KADERPROGRAMMA (FP7)
+ Home
+ Een nieuwe standaard zetten in Europees onderzoek
+ Wat is nieuw in FP7?
+ FP7 – De prioriteiten
+ Wie kan deelnemen?
+ Hoe begin je eraan?
+ FP7 in een notendop
+ Hoe kom je meer te weten?
image image
Bullet
image

Wat is nieuw in FP7?

FP7 vertoont enkele belangrijke verschillen ten opzichte van vroegere EU-onderzoeksprogramma’s waaronder:

Toegenomen budget –Ten opzichte van FP6 vertegenwoordigt het FP7-budget een toename van 63% tegen huidige prijzen, hetgeen extra middelen voor Europees onderzoek oplevert. Het is ook een sterke, politieke boodschap aan de EU-lidstaten, die zich verbonden hebben om de uitgaven voor onderzoek te verhogen van de huidige 2% van het BNP naar 3% in 2010.

Focus op thema’s – Een sterke focus op belangrijke onderzoeksthema’s (bijvoorbeeld gezondheid, ICT, ruimtevaart enz.) binnen de grootste component van FP7 – samenwerking – maakt het programma flexibeler en open voor de behoeften van de industrie.

Europese Onderzoeksraad (EOR) – De nieuw opgerichte Europese Onderzoeksraad, het eerste pan-Europees agentschap voor het financieren van onderzoek, heeft tot doel om meer Europees onderzoek met een hoog risico maar met een potentieel hoge winst aan de wetenschappelijke grenzen te financieren.

Kennisregio’s – FP7 zet nieuwe kennisregio's op die de verschillende onderzoekspartners binnen een regio samenbrengen. Universiteiten, onderzoekscentra, multinationals, regionale autoriteiten en KMO’s kunnen allemaal met elkaar in contact komen en hun onderzoeksmogelijkheden en -potentieel versterken.

Risicodelende financiering – Een nieuwe risicodelende financieringsfaciliteit moet private investeerders in onderzoeksprojecten een steuntje in de rug geven, en de toegang tot leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) voor grote Europese onderzoeksacties verbeteren.

Gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI’s) – de JTI's vormen een door de gebruiker gestuurde follow-up voor de Europese technologieplatforms (ETP’s), en zijn een nieuw concept dat verschillende partners samenbrengt om doelen na te streven die niet gehaald kunnen worden via oproepen tot het indienen van voorstellen, de zogenaamde „Calls for Proposals?. JTI's richten zich specifiek op die gebieden van onderzoeksactiviteit waar een versterkte samenwerking en een aanzienlijke investering essentieel zijn voor een succes op lange termijn.

Eén enkele helpdesk – Eén enkele helpdesk, de „dienst Onderzoeksvragen?, fungeert als eerste contactpunt voor potentiële deelnemers, beantwoordt vragen over alle aspecten van door de EU gefinancierd onderzoek en staat partijen die voor het eerst aan de kaderonderzoeksprogramma’s deelnemen, bij. Zie ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

FP7 behoudt de belangrijke elementen van eerdere kaderonderzoeksprogramma’s. Dezelfde nadruk blijft liggen op consortia van Europese partners, samenwerking over de grenzen heen, open coördinatie, flexibiliteit en uitmuntendheid in onderzoek.

Naar boven

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration