Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
Επικοινωνία   |   Αναζήτηση στον EUROPA   
s

Graphic element

Η ευ?ωπαϊκή έ?ευνα εν δ?άσει
Μια κοντινή ματιά στις απαντήσεις που δίνει η ευ?ωπαϊκή. έ?ευνα σε κοινωνικά ζητήματα και ζητο?μενα. Π?οσπελάσιμο σε 23 γλώσσες.

Graphic element

ΤΟ EΒΔΟΜΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑIΣΙΟ (7ο ΠΠ)

Φέ?νοντας την ευ?ωπαϊκή έ?ευνα στο π?οσκήνιο

  Graphic element
Graphic element  
+
+
+
+
+
+
+
image image
Bullet
Graphic element
Graphic element