Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Forensische Wetenschap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element EU bijdrage tot de forensische wetenschap
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Criminaliteit in Europa

Misdaad treft de maatschappij op veel manieren – fysiek, psychologisch en economisch. En hoewel misdaad wordt gepleegd tegen individuen, bedrijven en landen is hét grote slachtoffer de maatschappij. Want misdaad tast de levenskwaliteit van de Europese burger aan.

Haaks op wat het publiek ervaart, zijn de algemene misdaadcijfers de jongste jaren in de Europese Unie gedaald. Uit de meest recente statistieken van Interpol blijkt dat de meeste EU-Lidstaten een daling registreerden van het ‘aantal bij de politiediensten gekende gevallen’.

In die EU-Lidstaten waar een positieve trend wordt genoteerd – waaronder Zweden, Finland en Italië – was de verhoging van de misdaadactiviteit marginaal. Betere opsporing van misdaad en internationale samenwerking hebben een cruciale rol gespeeld in een betere misdaadcontrole in Europa.

Waakzaam zijn en blijven voor cybercriminelen

EU-gesponsorde projecten zoals CTOSE (Cyber tools on-line search for evidence) bieden praktijkrichtlijnen voor het verzamelen, analyseren, opslaan en voorstellen van elektronisch bewijsmateriaal.


Forensische wetenschap en de wet

De forensische wetenschap bestudeert de toepassing van biochemische en andere wetenschappelijke technieken in het onderzoek naar misdaden.

Het inzicht van mensen in de forensische wetenschap wordt sterk gestuurd door televisieprogramma’s waarin speurders misdaadlocaties op de keper beschouwen om toch maar iets te kunnen vinden wat voor de rechter als bewijs zou kunnen dienen. Wat de televisiecamera vaak niet op beeld kan vastleggen zijn de wetenschappelijke analyses die ver-van-de-camera worden gevoerd in laboratoria en onderzoekscentra. DNA-identificatie, sporenanalyse van chemicaliën en explosieven en het testen van menselijke vloeistoffen zijn maar een greep uit de brede waaier van activiteiten.

Daarnaast richt de forensische wetenschap ook zijn aandacht op informatiecommunicatie-technologieën (ICT) om het groeiende probleem van cybercriminaliteit in de kiem te smoren. Computerkrakers, on-linefraudeurs en de opzettelijke verspreiding van virussen die computernetwerken en systemen aantasten, kosten de Europese bedrijven en overheid elk jaar miljarden euro’s. Het toenemende gebruik van de computer en het internet impliceert dat cybercriminaliteit altijd en overal kan toeslaan.

De planetaire aard van dit soort misbruik verklaart waarom Europese samenwerking zo vitaal is voor de ontwikkeling van – wettelijke, wetenschappelijke en technologische – systemen die hard optreden tegen zowel on- als off-linecriminaliteit. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Achtergrond