Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Forensische Wetenschap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element EU bijdrage tot de forensische wetenschap
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Uitdagingen en vooruitzichten

Grensoverschrijdende samenwerking

Veiligheid – thuis, op het werk en on line – is in Europa uitgegroeid tot een belangrijk probleem. De beleidsmakers van de EU zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om alle Europese burgers een veilige omgeving te bieden. Een heuse uitdaging, nu de communicatietechnologieën hun greep verstevigen op de manier waarop Europeanen werken en zich ontspannen en zich daardoor extra aan misdaadactiviteiten blootstellen. De nieuwe beleidsmaatregelen voor een betere informatiebeveiliging mogen niet los staan van de bestaande wetgeving in hun inspanning om de snel evoluerende technologieën en normen op de voet te volgen.

De krachtdadigheid van de Europese overheden in hun aanpak van de misdaad, vooral tegen informatiesystemen, wordt belemmerd door een gebrek aan samenwerking tussen de Lidstaten. De grensoverschrijdende criminaliteit, zoals on-linefraude, computerkraken en het verspreiden van virussen zoals de ‘Love Bug’, vergt grensoverschrijdende oplossingen.

In april 2002 keurde de Europese Commissie het kaderbesluit goed omtrent ‘Attacks against information systems’. De bedoeling van dit kaderbesluit; de wettelijke kloof tussen de verschillende EU-Lidstaten dichten en grensoverschrijdende informatiebeveiliging bevorderen.

De forensische wetenschap heeft ook voordeel bij meer samenwerking op niveau van de EU. De uitwisseling van forensische informatie tussen de Lidstaten is van vitaal belang in de strijd tegen de georganiseerde internationale criminaliteit. Deze informatie krijgt – wetenschappelijk en wettelijk gezien – extra waarde wanneer de onderzoekers in de verschillende Lidstaten uniforme testtechnieken toepassen. De Unie steunt diverse onderzoeksprojecten naar meet- en testonderzoeken, waaronder DNA-profilingnormen en uniforme tests tegen het gebruik van doping in de sport. Er wordt significant onderzoek verricht naar de bestrijding van fraude – waaronder voedselfraude en computeroplichters – om Europa’s economische belangen te vrijwaren en de gezondheid en veiligheid van de Europese burgers te beschermen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6