Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Forensische Wetenschap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element EU bijdrage tot de forensische wetenschap
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

EU bijdrage tot de forensische wetenschap

Greep krijgen op de misdaad

Misdaad heeft een enorme impact of het maatschappelijke weefsel. Hoog oplopende verzekeringskosten, dure veiligheidsmaatregelen om misdaad te voorkomen en het kostenplaatje dat vastkleeft aan het onderzoeken en vervolgen van georganiseerde misdaad vergt een hele hap uit de Europese budgetten. Het toepassen van vooruitstrevende forensische technieken kan deze uitgaven helpen drukken.

De Europese Unie zet zich in om alle vormen van ernstige, georganiseerde en transnationale misdaad te bestrijden. In 1999 viel de beslissing een netwerk op te richten van nationale overheden die verantwoordelijk zijn voor misdaadpreventie. Dit netwerk resulteerde in 2001 in de oprichting van het European Crime Prevention Network.

In het Verdrag van Amsterdam van 1999 benadrukte de Unie het belang van – onder meer– vrijheid, veiligheid en gerechtigheid in Europa. Het Verdrag van Nice van het jaar daarop onderstreepte, met de stelling dat alle burgers volwaardig en zonder discriminatie moeten kunnen participeren in de EU, de nood aan een evenwichtige aanpak ter bescherming van de vrijheid en de rechten van individuen en bedrijven.

Nucleaire forensische wetenschap

In 1994 werd in bagage op de luchthaven van München een gevaarlijke cocktail van plutonium- en uraniumoxiden gevonden.
Wetenschappers van de Europese Commissie onderzochten het poeder door gebruik te maken van elektronische microscopie. Daaruit bleek dat het ging om een mengsel van drie aparte componenten. Ze werden verder geanalyseerd om de structurele verschillen in de manier waarop elke component was opgebouwd bloot te leggen.
Door gebruik te maken van de nieuwe forensische technieken die het JRC ontwikkelde, konden de onderzoekers precies achterhalen welke de oorsprong van de gebruikte materialen was.

Forensische wetenschap zonder grenzen

De forensische wetenschap is een belangrijk onderdeel van het geheime inlichtingenwerk van Europol en de nationale politieorganisaties in Europa. De uitbreiding van het mandaat van Europol in januari 2002, waardoor de organisatie zich kan inlaten met alle ernstige vormen van internationale misdaad, is een tastbaar bewijs van het streven naar een meer geïntegreerde Europese aanpak van misdaad. Door samen te werken met de lokale overheden in de Lidstaten, wil Europol de politionele diensten van de EU opdrijven, vooral in haar optreden tegen internationale misdaadorganisaties.

Sinds de prille jaren 1990 steunt de EU onderzoeksactiviteiten die zijn gericht op de bestrijding van fraude en misdaad, met extra aandacht voor forensische wetenschappen, computercriminaliteit, namaak, antidoping in de sport, voedselveiligheid en -zekerheid.

Het Gemeenschappelijke Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie, dat onafhankelijke wetenschappelijke en technologische steun verleent aan beleidsvormend Europa, voert een proactief onderzoek om burgers te beschermen tegen computercriminaliteit en fraude. Het centrum is ook betrokken bij de fundamentele aanpak van het nieuwe en zorgwekkende fenomeen van illegale handel in nucleaire materialen, door de invoering van een nieuwe discipline: nucleaire forensische wetenschap. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Misdaad wordt alsmaar complexer en vergt dus gesofistikeerde wetenschappelijke methoden en samenwerking, zoals het European Network of Forensic Science Institutes, een Europese koepelorganisatie van deskundigen in forensische wetenschappen die nauw met de EU samenwerkt.
Misdaad wordt alsmaar complexer en vergt dus gesofistikeerde wetenschappelijke methoden en samenwerking, zoals het European Network of Forensic Science Institutes, een Europese koepelorganisatie van deskundigen in forensische wetenschappen die nauw met de EU samenwerkt.