Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Forensische Wetenschap
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element De Europese aanpak
Graphic element Onderzoek in actie
Graphic element EU bijdrage tot de forensische wetenschap
Graphic element Uitdagingen en vooruitzichten
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

De Europese aanpak

Misdaadbestrijdend onderzoek

De onderzoeksprojecten zijn de fundamenten voor een bredere strategische aanpak die zich richt op de bestrijding van fraude en misdaad. De EU beschouwt haar financiële steun voor projecten in de wereld van de forensische wetenschap als een investering in de levenskwaliteit van alle burgers. Er wordt nu een speciale inspanning geleverd om de technische procedures en normen tussen de nationale forensische instellingen binnen de Unie en daarbuiten op elkaar af te stemmen.

Hierna volgen enkele voorbeelden van werkzaamheden die aangeven hoe vooruitgang in de forensische wetenschap de Europese aanpak van opsporing en vervolging van verschillende soorten misdaad verbetert.

DNA profiling

DNA profiling is uitgegroeid tot een standaardprocedure bij misdaadonderzoek. Wetenschappers kunnen uit de kleinste stukjes materiaal zoals haar of bloed gegevens extraheren die de basis vormen voor een soort biologische identiteitskaart. Over de jaren heen hebben Europese laboratoria verschillende, vaak onverenigbare technieken ontwikkeld voor forensische DNA profiling. Het EU-gesponsorde project ‘Stadnap’ (Standardisation of DNA profiling techniques in the EU) pakt dit probleem met beide handen aan.

Fearid – Forensische ooridentificatie

Nu reeds kunnen criminelen worden geïdentificeerd met behulp van herkenningstechnieken die gebruik maken van lichamelijke sporen, zoals DNA profilering. De betrouwbaarheid van de gegevens – en de kostprijs voor het verzamelen ervan – varieert van land tot land. Informatie halen uit het oor, de zogenaamde ‘oorafdruk’, is een aantrekkelijk alternatief omdat het goedkoper is dan een DNA-analyse en betrouwbaarder is als bewijs in rechtszaken.

Een consortium van onderzoekers die actief zijn aan universiteiten, forensische laboratoria en nationale politieopleidingscentra kregen steun vanuit de EU om de bestaande technologieën aan te passen en nieuwe methoden te ontwikkelen voor het gebruik van sporenbewijs aan de hand van oorafdrukken. Fearid betekent ook een belangrijke stap voorwaarts in het op elkaar afstemmen van criteria voor het verzamelen en interpreteren van informatie uit oorafdrukken, waaronder de aanmaak van databases en adequate nieuwe ondersteuningmiddelen voor de herkenning van individuele oorgegevens.

ETA – Explosive trace analysis

Bomexplosies door criminelen of terroristen laten een heel spoor van bewijsmateriaal achter. Onderzoekers schuimen de omgeving van de explosie af op zoek naar sporen van intact explosief materiaal. Zelfs het geringste spoor, een nanogram zeg maar, kan door moderne chemische technieken worden opgenomen, geïsoleerd en geïdentificeerd. Na identificatie kan het explosief worden vergeleken met sporen die worden gevonden bij verdachten en later als bewijsmateriaal in een rechtbank worden aangevoerd.

De Unie steunt op een actieve manier workshops en gespreksrondes over ETA-methoden en verstrekt informatie over mogelijke onderzoeksdomeinen die binnen haar onderzoeksprogramma’s kunnen worden aangeboord. 

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
“Ons project – Fearid –verzekert goed onderbouwde oorafdrukprocedures,…, een transnationale onderzoeksdatabank en zorgt voor politionele opleiding.”

Cor van de Lugt, Nederlands Instituut voor Misdaadonderzoek en Criminologie
 “Ons project – Fearid –verzekert goed onderbouwde oorafdrukprocedures,…, een transnationale onderzoeksdatabank en zorgt voor politionele opleiding.”  Cor van de Lugt, Nederlands Instituut voor Misdaadonderzoek en Criminologie