Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Bezpe?nosť potravín v Európe
grafický prvok Home
grafický prvok Pozadie
grafický prvok Sledovateľnosť
grafický prvok Kontrola kvality
grafický prvok Mikrobiológia
grafický prvok Budúce ?innosti
grafický prvok Ďalšie informácie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Budúce ?innosti

Budúcnosť bezpe?nosti potravín

EÚ si vzala dlhodobý záväzok poskytovať potrebný vedomostný základ pre zabezpe?enie najvyšších úrovní kvality a bezpe?nosti potravín. Toto je jednou zo siedmich tematických priorít sú?asného 6. rámcového programu EÚ a je pripravená stať sa dôležitou sú?asťou témy Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia nasledujúceho 7. rámcového programu.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvok