Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Bezpe?nosť potravín v Európe
grafický prvok Home
grafický prvok Pozadie
grafický prvok Sledovateľnosť
grafický prvok Kontrola kvality
grafický prvok Mikrobiológia
grafický prvok Budúce ?innosti
grafický prvok Ďalšie informácie
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Mikrobiológia

Ostrejší pohľad na skrytý mikrosvet

Mikroorganizmy sú také malé, že sa dajú pozorovať iba cez mikroskop. Napriek tomu, že nie sú viditeľné voľným okom, sú významnou sú?asťou biologického sveta a majú potenciál stať sa veľmi silnými. Majú svoje dobré stránky (pridávajú chuť, pomáhajú pri procese kvasenia, at?.), ale môžu sa následkom zmien v životných podmienkach stať škodlivými.

Naše okolie sa len tak hemží ich veľkým množstvom, baktériami, vírusmi a hubami. Netreba však vyvolávať zbyto?ný rozruch, vä?šina týchto neviditeľných tvorov je totiž neškodná a mnohé sú pre nás dokonca prospešné.

Niektoré mikroorganizmy sú však pre naše zdravie škodlivé. Môžu si nájsť cestu do nášho tela a spôsobiť nám vážne poškodenia. Tieto škodlivé mikroorganizmy môžeme získať stykom s inými ľu?mi alebo nakazenými zvieratami a tiež z potravy. Maloobchodníci by mali používať nástroje, ktoré im umožňujú efektívnejšie kontrolovať potraviny.

Ochrana potravinového reťazca

Následkom potenciálnej škody, ktorú môžu mikroorganizmy napáchať, a nadnárodnej podstaty takýchto ohrození podporuje Európska únia finan?ne široké spektrum výskumov v oblasti mikrobiológie.

Prostredníctvom programov financovaných EÚ naše pochopenie prebiehajúcich mikrobiologických procesov narastá, tak ako aj naša schopnosť odhaľovať a chrániť sa pred škodlivými infekciami.

Najlepším liekom je odhalenie

Patogény sú vírusy, baktérie alebo akékoľvek iné mikroorganizmy, ktoré spôsobujú ochorenia. Z dôvodu ich potenciálnej škodlivosti je veľmi dôležité, aby boli objavené a odstránené z našich potravín tak rýchlo, ako sa len dá. Sú?asné metódy testovania majú tendenciu sústre?ovať sa viac na kone?ný produkt ako na kompletný potravinový reťazec. Projekt PathogenCombat pracuje spolu s 25 výskumnými partnermi v 16 krajinách na vývoji nových metód na báze molekúl na odhaľovanie, predvídanie a popis patogénov od stola až k farme.

www.pathogencombat.com

Prekra?ovanie hraníc jednotlivých vedeckých disciplín

Zoonózy sú ochorenia, ktoré prekra?ujú hranice medzi druhmi zvierat a ľudí. Patria sem salmonelóza, besnota a niektoré formy chrípky. Tieto ochorenia sa môžu prenášať priamym kontaktom ?loveka s infikovaným zvieraťom alebo požívaním kontaminovaných potravín. Toto je dôvod, pre?o je regulácia prepuknutých zoonóz, ktoré sa môžu veľmi rýchlo šíriť, mimoriadne dôležitá. Takéto snahy však spomaľujú rozpory medzi lekárskymi a veterinárnymi vednými odbormi. Sieť Med-Vet-Net (sieť lekárov a veterinárov) spája lekárov a veterinárov v celej Európe na pomoc lepšiemu porozumeniu a regulovaniu týchto vážnych ochorení.

www.medvetnet.org

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvok