Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Voedselveiligheid in Europa
grafisch element Home
grafisch element Achtergrond
grafisch element Traceerbaarheid
grafisch element Kwaliteitscontrole
grafisch element Microbiologie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Microbiologie

Een dieper inzicht in de verborgen microwereld

Micro-organismen zijn zo klein dat zij enkel met een microscoop zichtbaar zijn. Ondanks hun onzichtbaarheid voor het blote oog zijn het machtige leden van de biologische wereld die potentieel rake klappen kunnen uitdelen. Zij hebben hun goede kant (smaakmiddel, bevordering van het fermentatieproces, enz.) maar kunnen ingevolge veranderingen in milieufactoren schadelijk worden.

Onze omgeving krioelt ervan, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Maar laat dat geen reden tot paniek zijn want de meeste van deze onzichtbare wezens zijn onschadelijk en veel ervan zijn eigenlijk goed voor ons.

Sommige van deze micro-organismen zijn evenwel schadelijk voor onze gezondheid. Zij kunnen in ons lichaam binnendringen en ons ernstig schaden. Wij kunnen met deze schadelijke organismen worden besmet via contact met andere mensen of met besmette dieren en via ons voedsel. Kleinhandelaars zouden controlemiddelen moeten aanwenden waarmee zij voedingsmiddelen op een kosteneffectieve wijze kunnen controleren.

Bescherming van de voedselketen

Omwille van de potentiële schade die micro-organismen kunnen aanrichten en het grensoverschrijdend karakter van dergelijke risico's, financiert de Europese Unie een brede waaier van onderzoeken op het gebied van de microbiologie.

Via EU-gefinancierde programma's groeit ons inzicht in het microbiologische proces en tevens onze bevoegdheid om schadelijke infecties op te sporen en ons ertegen te beschermen.

Detectie is het beste medicijn

Pathogene micro-organismen zijn virussen, bacteriën of andere ziekteverwekkende micro-organismen. Omwille van de potentiële schade die zij kunnen aanrichten is het cruciaal dat zij zo snel mogelijk in ons voedsel worden opgespoord en eruit worden verwijderd. De huidige testmethoden spitsen zich veeleer toe op het eindproduct eerder dan op de volledige voedselketen. Met 25 onderzoekspartners in 16 landen beoogt PathogenCombat nieuwe moleculaire methoden te ontwikkelen voor de detectie, voorspelling en typering van pathogene micro-organismen van ’riek tot vork’.

www.pathogencombat.com

De grens tussen dier en mens

Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Dit zijn onder meer salmonella, hondsdolheid en bepaalde vormen van influenza. Deze ziekten kunnen worden overgedragen door rechtstreeks contact met een besmet dier of door gecontamineerd voedsel te eten. Daarom is de beheersing van zoönosebesmettingen – die zich heel snel kunnen uitbreiden – van uitzonderlijk belang. Dergelijke inspanningen worden evenwel belemmerd door disciplinaire verdeeldheid tussen geneesheren en dierenartsen. Med-Vet-Net brengt geneesheren en dierenartsen uit heel Europa samen om deze ernstige ziekten beter te begrijpen en te beheersen.

www.medvetnet.org

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element