Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Voedselveiligheid in Europa
grafisch element Home
grafisch element Achtergrond
grafisch element Traceerbaarheid
grafisch element Kwaliteitscontrole
grafisch element Microbiologie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Kwaliteitscontrole

De strijd tegen contaminanten

Veilig voedsel betekent vaak dat het voedsel vrij is van contaminanten. Geïntegreerde productie- en distributieketens filtreren substandaard en gecontamineerde producten. Deze systemen zijn evenwel niet feilloos en soms gebeurt het dat zij schadelijke contaminanten niet detecteren. Paradoxaal kunnen dergelijke zeldzame effecten, omwille van de interconnectiviteit van de moderne toeleveringsketens, de snelle verspreiding van gecontamineerde levensmiddelen tot gevolg hebben.

Dit betekent dat het steeds belangrijker wordt te waarborgen dat zich geen contaminatie voordoet, en als dit toch gebeurt dan moet dit meteen worden vastgesteld om snel te kunnen reageren.

Puur en eenvoudig

Het complexe net van mondiale toeleveringssystemen noodzaakt een strenge kwaliteitscontrole van elke schakel in de keten en tevens een doelmatige grensoverschrijdende samenwerking.

EU-gefinancierd onderzoek beoogt bestaande en nieuwe contaminanten op te sporen, in quarantaine te plaatsen, en mogelijke voedselcontaminatie aan te pakken.

De recent opgerichte Europese autoriteit voor voedselveiligheid beoogt de kwaliteit van de Europese voedingsmiddelen te waarborgen en wordt bij de uitoefening van haar taak ondersteund door EU-gefinancierd onderzoek met relevante en state-of-the-art onderzoeksactiviteiten.

Krachten bundelen in de strijd tegen chemische verontreinigingen

De gezondheidsrisico's van chemische contaminanten in voedsel begrijpen is een complexe, multidisciplinaire opdracht en Europees onderzoek op dit belangrijke gebied is thans versnipperd. CASCADE beoogt de integratie van Europees onderzoek om een beter inzicht te krijgen in endocriene ziekteverwekkende chemische stoffen - die de hormoonreceptoren in de celkern aantasten en ernstige gevolgen kunnen hebben op de lichaamsontwikkeling en de gezondheid (bijvoorbeeld van de hersen- of voortplantingsfuncties) - en de biologische markers die werden ontwikkeld als antwoord erop.

Onder het overkoepelende CASCADE-netwerk zullen onderzoekers multidisciplinaire studies uitvoeren die wetenschappelijke disciplines overspannen zoals fysiologie, chemie en toxicologie zodat het probleem op meerdere fronten kan worden aangepakt.

www.cascadenet.org

Recepten voor veilig koken

In 2002 ontdekten Zweedse onderzoekers hoge concentraties van een carcinogeen, acrylamide genoemd, in bepaalde gekookte voedingsmiddelen, waaronder frieten en chips. Naar aanleiding daarvan richtte de EU een gegevensbank op over onderzoeksactiviteiten in het veld terwijl de Wereld-gezondheidsorganisatie een internationaal netwerk van onderzoekers instelde.

Met het HEATOX-project draagt de Commissie bij tot deze mondiale onderzoeksinspanningen. HEATOX is een onderzoeksproject met een looptijd van drie jaar waarin wetenschappers uit 14 landen worden samengebracht. Het beoogt de kenniskloof betreffende acrylamide te dempen en onderzoekt andere verbindingen die zich vormen bij het verhitten van zetmeelrijke voedingsmiddelen.

www.slv.se/heatox

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element