Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Voedselveiligheid in Europa
grafisch element Home
grafisch element Achtergrond
grafisch element Traceerbaarheid
grafisch element Kwaliteitscontrole
grafisch element Microbiologie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid en etikettering van ’riek tot vork’

Een nauwkeurige etikettering is cruciaal omdat consumenten het recht hebben zeker te zijn dat hun voedsel niets meer of niets minder bevat dan wat het etiket vermeldt. Transparante etikettering laat ons toe een bewuste keuze te maken over het soort voedsel dat wij eten en biedt landbouwers en voedingsbedrijven de vrijheid de levensmiddelen te kiezen die zij telen en produceren.

Om te waarborgen dat alle levensmiddelen die in Europa in de handel worden gebracht duidelijk geëtiketteerd zijn, heeft de EU recentelijk een nieuwe wetgeving aangenomen betreffende de traceerbaarheid en de etikettering van levensmiddelen.

ec.europa.eu/food/food/index_nl.htm

Op het goede spoor

Een nauwkeurige etikettering vereist doelmatige en nauwkeurige traceersystemen die elk ingrediënt van het voedsel dat wij gebruiken van 'riek tot vork’ kunnen traceren.

EU-gefinancierd onderzoek beoogt de bestaande traceersystemen te verbeteren en in de hele Unie een geïntegreerde traceerinfrastructuur in te voeren die de bestaande nationale capaciteiten samenbrengt en uitbouwt.

GGO-traceerinstrumenten

Met de groei van de wereldhandel in genetisch gemodificeerde (GG) levensmiddelen moet de EU tegemoetkomen aan de eis van de consumenten - en de Europese reglementeringen - voor een duidelijke etikettering en controle van transgene producten die in Europa worden geïmporteerd.

Samen met 55 partners in 14 landen beoogt CO-EXTRA een gecentraliseerd beslissingsondersteunend systeem te ontwikkelen dat doelmatige traceer- en opslagmiddelen verschaft voor het beheer van de te verwachten golf van geïmporteerde transgene producten, en een doelmatige coëxistentie tussen GG, conventionele en biologische teelten te waarborgen.

www.coextra.org

Het onvervalst product

Consumenten wensen in toenemende mate zeker te zijn over de oorsprong van hun voedsel. Producenten van regionale specialiteiten zoals parmaham wensen eveneens zeker te zijn dat namakers geen valse aanspraken op oorsprongsbenamingen kunnen maken. Thans bestaat evenwel geen coherent pan-Europees traceersysteem voor levensmiddelen.

TRACE is een door de EU gesponsord project met een looptijd van vierenhalf jaar dat de volledige traceerbaarheid - van oorsprong tot winkel en omgekeerd - van een aantal levensmiddelen beoogt: vlees, granen, olijfolie, honing en mineraalwater. De 50 partners zullen zich toespitsen op producten met de vermelding 'oorsprongsbenaming' of 'biologisch'.

www.trace.eu.org

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element