Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Voedselveiligheid in Europa
grafisch element Home
grafisch element Achtergrond
grafisch element Traceerbaarheid
grafisch element Kwaliteitscontrole
grafisch element Microbiologie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Voedselveiligheid hoog op de onderzoeksagenda plaatsen

Nu hebben we het goed in Europa. In de tijdspanne van een generatie is ons dieet met ingrediënten en gerechten vanuit heel Europa en de wereld, gevarieerder geworden. Ons voedsel is veiliger dan ooit, met hightech-instrumenten voor kwaliteitscontrole die de strenge Europese en nationale wetgevingen komen aanvullen.

De laatste jaren hebben een aantal belangrijke voedselcrisissen (inclusief de gekkekoeienziekte (BSE), dioxines en salmonella) dit consumentenvertrouwen evenwel aan het wankelen gebracht. Sindsdien stelt de Europese Commissie alles in het werk om het consumentenvertrouwen terug te winnen en de volksgezondheid te beschermen.

Vertrouwen in de voedselketen

De EU en haar lidstaten streven ernaar te waarborgen dat het voedsel van de Europese burgers zo veilig en gezond mogelijk is. Dit vereist een holistische aanpak die de hele voedselketen van ‘’riek tot vork’ bestrijkt.

Dit noodzaakt een doelmatige, grensoverschrijdende, wetenschappelijke en wetgevende samenwerking. Voedselkwaliteit en -veiligheid zijn in de Europese onderzoeksruimte tot een belangrijke sector uitgegroeid. Veilig voedsel is één van de zeven thematische prioriteiten van het huidige Zesde Kaderprogramma (KP6 2002-2006) van de EU en is op weg om een belangrijk deel uit te maken van het komende KP7 (2007-2013).

Deze brochure stelt een aantal belangrijke EU-gefinancierde onderzoeksprojecten voor op het cruciale gebied van de voedselveiligheid.

Stof tot nadenken over een uitgebreide EU

  • De EU-bevolking is van 380 miljoen gestegen naar 454 miljoen
  • Het aantal landbouwers is met 10 miljoen gestegen tot 17 miljoen
  • De Europese voedsel- en drankenindustrie boekt een jaarlijkse omzet van zowat € 800 miljard en stelt 4,1 miljoen personen te werk
  • Europese gezinnen besteden ongeveer 13 % van hun gemiddelde gezinsuitgaven aan voedsel
  • Het Zesde Kaderprogramma (KP6) van de EU investeert € 750 miljoen in onderzoek op het gebied van voedselkwaliteit en -veiligheid
Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element