Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Overstromingen
Graphic element Home
Graphic element Het tij stoppen
Graphic element Waarschuwen is water schuwen
Graphic element Duurzaamheidsmodellen
Graphic element Doorslaggevende momenten
Graphic element De verdediging van Praag
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Het tij stoppen

Van de jongste vijf jaar haalden er twee snikhete records. Alles wijst erop dat de opwarming van de planeet de seizoenspatronen onstabieler en extreme weersomstandigheden frequenter maakt.

Terwijl Europa opwarmt, worden bepaalde gebieden, vooral in het noorden, natter en andere dan weer droger, zoals het Middellandse Zeegebied. Extra regenval is een belasting voor de capaciteiten van de riviersystemen en de jongste jaren zijn overstromingen uitgegroeid tot een wijdverbreid probleem. Ontbossing en een toenemende bebouwing van overstromingsgebieden hebben de toestand nog verergerd.

Lentefestivals bezingen van oudsher het wassende water in de rivieren. Maar de overstromingen van nu boezemen de moderne mens angst in. De overstromingen van de zomer 2002 richtten heuse schade aan.

Overstromingen zijn een bedreiging geworden voor de openbare veiligheid, ontwortelen mensen in hun dagelijks leven, tasten ons cultureel erfgoed aan en resulteren in torenhoge economische en ecologische verliezen.

Ze zijn een natuurlijk fenomeen en kunnen niet echt voorkomen worden, maar men kan ze wel beheren, onder controle houden. Om overstromingen efficiënt aan te pakken en om de toenemende golf van onrust bij de mensen in te dijken, is er op Europees niveau een gezamenlijke inspanning vereist.

De Europese Unie volgt verschillende onderzoeksrichtingen als onderdeel van een globale strategie om de verwoestende impact van overstromingen te milderen. De aanpak is tweeledig: risico’s van overstromingen voorspellen en beheren enerzijds en een geïntegreerd waterbeheer in het rivierbekken of op aanvoerniveau anderzijds.

De Unie investeert zwaar in de ontwikkeling van voorspellingstechnologieën om vroegtijdig te kunnen waarschuwen waar en wanneer overstromingen zullen toeslaan en om het lange-termijngedrag van weerpatronen in kaart te brengen.

De klassieke bestrijding van overstromingen is vooral van structurele aard – dammen, dijken en barrières. Onderzoek naar waterhuishouding levert waardevolle informatie op over de manier waarop rivieren zich gedragen; voor deskundigen en beleidsmensen is deze informatie een gids voor duurzame correctieve en beheersstrategieën in de aanpak van overstromingen.

Het onderzoek richt zich ook op een beter besluitvormingsproces en een meer geïntegreerde analyse van het risico van overstromingen in de stedelijke en regionale planningsstrategieën.

Dijkhoge kosten

In 2002 traden vele Europese rivieren buiten hun oevers. Het continent registreerde de ergste overstromingen ooit, met grote schade en vernieling in hun kielzog. Vele tientallen mensen lieten er het leven bij en duizenden moesten hun huizen verlaten. Een hete en natte zomer deed de Elbe en de Donau overstromen en in Zuid-Frankrijk viel in één enkele dag zowat de helft van de regen die normaliter in één jaar uit de lucht valt. Na het wegebben van het water keken mensen en bedrijven tegen dijkhoge kosten aan. De economische schade van de overstromingen werd op miljarden euro’s geschat. Duitsland, een van de zwaarst getroffen gebieden, liep meer dan 9 miljard euro schade op. Cultureel erfgoed van onschatbare waarde werd bedreigd.
  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
© Belga
© Belga