Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Overstromingen
Graphic element Home
Graphic element Het tij stoppen
Graphic element Waarschuwen is water schuwen
Graphic element Duurzaamheidsmodellen
Graphic element Doorslaggevende momenten
Graphic element De verdediging van Praag
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Waarschuwen is water schuwen

Door accuraat te voorspellen wanneer en hoe de overstromingen zullen verlopen, kan men proactief optreden om de verwoestende impact van het water te minimaliseren. Met behulp van vroegtijdige waarschuwingssystemen kan de overheid maatregelen nemen om de openbare veiligheid te garanderen en eigendommen te beschermen – door risicogroepen te evacueren en te zorgen voor ondersteuning– nog voor het noodlot toeslaat.

Technieken voor het analyseren van overstromingsrisico’s helpen planners bij het afbakenen van risico-gebieden en bij een efficiënter rivierbeheer. Het in kaart brengen van risicogebieden is geen sinecure, het vergt een grondig inzicht in hoe water en riviersystemen functioneren en hoe natuurlijke en menselijke factoren er een impact kunnen op hebben.

Onderzoekers moeten ook kunnen terugvallen op gegevens die zijn verzameld door de gloednieuwe radar- en satelliettechnologie en beschikken over gesofistikeerde computersystemen om deze data en ontwerpmodellen van deze complexe natuurfenomenen te integreren.

De EU bevordert onderzoek naar een betere voorspelling van overstromingen en betekenisvolle kwantitatieve inschatting van risico’s. ACTIF is een cluster van EU-gefinancierde onderzoeksprojecten die het bereik van overstromingsvoorspellingen en waarschuwingen wil verbreden. Voor meer informatie over ACTIF, surf naar:
http://www.hrwallingford.co.uk/projects/actif/index.html

Dankzij de nieuwste technologie kunnen onderzoekers gegevens uit verschillende bronnen combineren– satelliet, radar en databases. Verschillende projecten die door de EU worden gefinancierd (EURAINSAT, CARPE DIEM, MUSIC, MANTISSA en VOLTAIRE) zijn verkennende manieren om deze voordelen aan te wenden met het oog op een betere performantie van die overstromingsmodellen.

Atlantische cyclonen spelen een cruciale rol in de vorming van het Europese klimaat – zij zijn de belangrijkste regenmakers en vullen de grootste waterbehoeften van Noord-Europa in. Maar ze zijn ook verantwoordelijk voor verwoestende overstromingen en winden. Ondanks de doorbraken in de voorspellingstechnieken, blijven deze cyclonen vrij moeilijk accuraat te voorspellen.

Het door de EU gesteunde FASTEX project voerde grondige metingen uit aan de hand van boeien, schepen, vliegtuigen en satellieten om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen van de Atlantische cyclonen. Deze belangrijke informatie wordt nu gebruikt om een model te bouwen om stormen tot vier dagen op voorhand te kunnen voorspellen.
Voor meer informatie over FASTEX, surf naar:
http://www.cnrm.meteo.fr/dbfastex/ftxinfo/index.html

De seizoenen achterna

De Oude Grieken geloofden dat Demeter, de godin van de vruchtbaarheid, verantwoordelijk was voor het verloop van de seizoenen. De moderne mens denkt niet meer in termen van goden en baseert zich op de wetenschap om weerspatronen te voorspellen.
Het internationale DEMETER-project, dat door het European Centre for Medium Range Weather Forecasts wordt gecoördineerd, zal binnenkort het allereerste wereldwijd modelsysteem kunnen voltooien dat bedoeld is voor de productie van seizoensgebonden weersvoorspellingen op de langere termijn. Het systeem kan kostbare informatie geven om overstromingen te helpen anticiperen.
Het door de EU gefinancierde initiatief blijkt veelbelovend te zijn in het aanreiken van voorspellingen omtrent de waarschijnlijkheid van bepaalde weersstelsels en - patronen, seizoenen en jaren op voorhand, waaronder ook de impact ervan op landbouw en gezondheid.
Voor meer informatie over DEMETER, surf naar:
http://www.ecmwf.int/research/demeter/
   

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Waarschuwen is water schuwen