Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Overstromingen
Graphic element Home
Graphic element Het tij stoppen
Graphic element Waarschuwen is water schuwen
Graphic element Duurzaamheidsmodellen
Graphic element Doorslaggevende momenten
Graphic element De verdediging van Praag
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Duurzaamheidsmodellen

Ooit was er een tijd dat engineeringprojecten, zoals dammen en dijken, als de enige oplossing werden beschouwd. Structurele maatregelen verschuiven het probleem, helaas, soms naar andere oorden, waar er nieuwe problemen ontstaan, met alle verwoestende gevolgen van dien als het misloopt.

De EU schakelt geleidelijk over van de notie van ‘overstromingen controleren’ naar ‘overstromingen beheren’ en van een lokale aanpak naar een planetair inzicht in de manier waarop overstromingen passen in het riviergebeuren.

Door de toenemende urbanisatie en de verbouwing van overstromingsgebieden, is het beheer van rivierbekkens een essentieel gegeven geworden. Het helpt de natuurlijke beschermingsmechanismen tegen overstromingen – bossen, plantenbegroeiing, draslanden, en bodembehoud te verbeteren. Deze natuurlijke aanpak beschermt de ecosystemen en zorgt meteen ook voor de duurzame ontwikkeling van land en waterbronnen.

Fenomenen voorspellen over een volledig rivierbekken is niet makkelijk. Het impliceert een ingewikkelde interactie van fysieke, ecologische, klimatologische en menselijke factoren. Ondanks deze uitdagingen heeft de CATCHMOD-projectcluster instrumenten ontwikkeld voor een werkzame modelling en besluitvorming.

De activiteiten van CATCHMOD, waarbij meer dan 150 instituten zijn betrokken, behelzen onder meer de bouw van schaalmodellen van rivieren ter ondersteuning van het besluitvormingsproces omtrent water- en milieubeheer. De cluster heeft zich ook toegelegd op de ontwikkeling van geharmoniseerde tools voor riviermodellen, stimuleringskaders voor informatietechnologie en benchmarkbenaderingen.

Technologieën voor het in model brengen van overstromingen werden getest tijdens de recente watersnood in het bekken van de Elbe (Tsjechië/Duitsland). Dankzij de vroege waarschuwingssignalen konden de overheden noodmaatregelen treffen om de infrastructuur te beschermen en duizenden mensen te evacueren.

Voor meer informatie over CATCHMOD, surf naar: http://www.harmonirib.com/catchmod.htm

Een geïntegreerd beheer van overstromingen

Over de noodzaak van een geconsolideerde aanpak van overstromingsbeheer in rivierbekkens bestaat er een groeiende eensgezindheid. Het RIBAMOD-project is bedoeld om de basis te leggen voor de aanmaak van geïntegreerde systemen voor real-time overstromingsvoorspellingen en waarschuwingen.Tijdens zijn vierjarig bestaan heeft het project zich toegelegd op overstromingen binnen het kader van het rivierbeheer en gepeild naar de moeilijkheden uit vroegere beheerspraktijken. Er werden beste praktijken uitgestippeld, het jongste EU-onderzoek werd geanalyseerd en de noden voor toekomstig onderzoek werden uitgetekend. De bevindingen van RIBAMOD zijn een hulp geweest om de onderzoeksinspanningen in dit domein beter te sturen en om de EU dichter bij een echt geïntegreerd rivierbeheersysteem te brengen.
[http://www.hrwallingford.co.uk/projects/RIBAMOD]

Het Ecoflood-project zocht naar manieren om de natuurlijke bescherming tegen overstromingen te optimaliseren.
[http://levis.sggw.waw.pl/ecoflood/
  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
De belangrijkste Europese rivierbekkens in kaart gebracht.
De belangrijkste Europese rivierbekkens in kaart gebracht.