Viktigt rättsligt meddelande
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
KÄRNKLY VNING OCH STRÅLSKYDD
+ Home
+ Energiutmaningen
+ Hållbar kärnkraft
+ Avfallslösningar
+ Säkra nu, säkra i framtiden
+ Skydd för allmänheten
+ Utbildning och infrastruktur för F & U
+ Teknologisk plattform: vägen framåt
image image
Bullet
image

Säkra nu, säkra i framtiden

Kärnkraftverk är komplicerade tekniska system och den forskning som pågår för att trygga driftsäkerheten har många delar. Inom Euratom pågår forskning för att utreda säkerhetsfrågorna kring att förlänga anläggningarnas livstid. Man studerar också kulturella och organisatoriska säkerhetsaspekter, framför allt i gränssnittet mellan människor och maskiner.

Högmoderna instrument och kontrollsystem har utvecklats och avancerade metoder har skapats för att utvärdera säkerheten. De europeiska system som finns på plats för att hindra och minska effekterna av allvarliga olyckor tillämpar den allra senaste teknologin på området.

Säkerheten utvecklas dock hela tiden. Genom att se säkerheten som en integrerad del av basforskningen om nya tekniker, gör Euratomprogrammet att säkerheten i framtiden byggs in i systemet i stället för att läggas till i efterhand.

EU är väl förberett för det fall det mot förmodan sker en kärnkraftsolycka, vare sig den äger rum inom eller utanför Europa. Inom Euratom har man lagt upp nöd- och kontrollprocesser för hela Europa så att nationella beredskapsåtgärder kan samordnas och beslut tas för att uppnå största möjliga säkerhet för allmänheten.

Modellering

Numerisk simulering och modellering av kärnkraftverk är en mycket specialiserad och viktig verksamhet. Inom NURESIM-projektet håller man på att upprätta en gemensam europeisk plattform för dessa aktiviteter. http://www.nuresim.com

Nätverket NULIFE sammanför specialkunskap om långsiktig trygg hantering av nuvarande anläggningar och PERFECTprojektet håller på att utveckla verktyg för att förutspå konsekvenserna av strålning på reaktorkomponenter i tiden.
https://www.fp6perfect.net

Upp

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
illustration